הטיות פועל לְהַכּוֹת

X
הטה

בניין הפעיל

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמַכֶּה
  ani/ata/humake
 • אני/את/היאמַכָּה
  ani/at/himaka
 • אנחנו/אתם/הןמַכִּים
  anakhnu/atem/henmakim
 • נחנו/אתן/הןמַכּוֹת
  נחנו/aten/henmakot

Past

 • אניהִכִּיתִי/הִכֵּיתִי
  anihikiti/hiketi
 • אתההִכִּיתָ/הִכֵּיתָ
  atahikita/hiketa
 • אתהִכֵּית/הִכִּית
  athiket/hikit
 • הואהִכָּה
  huhika
 • היאהִכְּתָה
  hihikta
 • אנחנוהִכֵּינוּ/הִכִּינוּ
  anakhnuhikenu/hikinu
 • אתםהִכִּיתֶם/הִכֵּיתֶם
  atemhikitem/hiketem
 • אתןהִכֵּיתֶן/הִכִּיתֶן
  atenhiketen/hikiten
 • הםהִכּוּ
  hemhiku
 • הןהִכּוּ
  henhiku

Future

 • אניאַכֶּה
  aniake
 • אתהתַּכֶּה
  atatake
 • אתתַּכִּי
  attaki
 • הואיַכֶּה
  huyake
 • היאתַּכֶּה
  hitake
 • אנחנונַכֶּה
  anakhnunake
 • אתםתַּכּוּ
  atemtaku
 • אתןתַּכּוּ/תַּכֶּינָה
  atentaku/takeyna
 • הםיַכּוּ
  hemyaku
 • הןיַכּוּ/תַּכֶּינָה
  henyaku/takeyna

Imperative

 • אתההַכֵּה
  atahake
 • אתהַכִּי
  athaki
 • אתםהַכּוּ
  atemhaku
 • אתןהַכּוּ/הַכֶּינָה
  atenhaku/hakeyna

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהַכּוֹת
   lehakot
  פרסום
  הטיות הפועל לְהַכּוֹת בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהַכּוֹת", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהַטּוֹת, לְהַזּוֹת
  פרסום