הטיות פועל לְהַלְווֹת

X
הטה

בניין הפעיל

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

פרסום

Present

  • אני/אתה/הואמַלְוֶוה/מַלְוֶה
    ani/ata/humalve/malve
  • אני/את/היאמַלְוָוה/מַלְוָה
    ani/at/himalva/malva
  • אנחנו/אתם/הןמַלְוִוים/מַלְוִים
    anakhnu/atem/henmalvim/malvim
  • נחנו/אתן/הןמַלְווֹת
    נחנו/aten/henmalvot

Past

  • אניהִלְוִויתִי/הִלְוֵויתִי/הִלְוֵיתִי/הִלְוִיתִי
    anihilviti/hilveti/hilveti/hilviti
  • אתההִלְוִויתָ/הִלְוֵויתָ/הִלְוֵיתָ/הִלְוִיתָ
    atahilvita/hilveta/hilveta/hilvita
  • אתהִלְוִוית/הִלְוֵוית/הִלְוֵית/הִלְוִית
    athilvit/hilvet/hilvet/hilvit
  • הואהִלְוָוה/הִלְוָה
    huhilva/hilva
  • היאהִלְוְותָה/הִלְוְתָה
    hihilveta/hilveta
  • אנחנוהִלְוֵוינוּ/הִלְוִוינוּ/הִלְוֵינוּ/הִלְוִינוּ
    anakhnuhilvenu/hilvenu/hilvenu/hilvinu
  • אתםהִלְוִויתֶם/הִלְוֵויתֶם/הִלְוִיתֶם/הִלְוֵיתֶם
    atemhilvitem/hilvetem/hilvitem/hilvetem
  • אתןהִלְוֵויתֶן/הִלְוִויתֶן/הִלְוֵיתֶן/הִלְוִיתֶן
    atenhilveten/hilviten/hilveten/hilviten
  • הםהִלְווּ
    hemhilvu
  • הןהִלְווּ
    henhilvu

Future

  • אניאַלְוֶוה/אַלְוֶה
    anialve/alve
  • אתהתַּלְוֶוה/תַּלְוֶה
    atatalve/talve
  • אתתַּלְוִוי/תַּלְוִי
    attalvi/talvi
  • הואיַלְוֶוה/יַלְוֶה
    huyalve/yalve
  • היאתַּלְוֶוה/תַּלְוֶה
    hitalve/talve
  • אנחנונַלְוֶוה/נַלְוֶה
    anakhnunalve/nalve
  • אתםתַּלְווּ
    atemtalvu
  • אתןתַּלְווּ/תַּלְוֶוינָה/תַּלְוֶינָה
    atentalvu/talveyna/talveyna
  • הםיַלְווּ
    hemyalvu
  • הןיַלְווּ/תַּלְוֶוינָה/תַּלְוֶינָה
    henyalvu/talveyna/talveyna

Imperative

  • אתההַלְוֵוה/הַלְוֵה
    atahalve/halve
  • אתהַלְוִוי/הַלְוִי
    athalvi/halvi
  • אתםהַלְווּ
    atemhalvu
  • אתןהַלְוֶוינָה/הַלְווּ/הַלְוֶינָה
    atenhalveyna/halvu/halveyna

Passive Participle

    Infinitive

    • לְהַלְווֹת
      lehalvot
    פרסום
    הטיות הפועל לְהַלְווֹת בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהַלְווֹת", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: לְהַשְׁקוֹת, לְהַסְווֹת, לְהַקְצוֹת
    פרסום