הטיות פועל לְהַלְחִים

X
הטה

בניין הפעיל

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמַלְחִים
  ani/ata/humalkhim
 • אני/את/היאמַלְחִימָה
  ani/at/himalkhima
 • אנחנו/אתם/הןמַלְחִימִים
  anakhnu/atem/henmalkhimim
 • נחנו/אתן/הןמַלְחִימוֹת
  נחנו/aten/henmalkhimot

Past

 • אניהִלְחַמְתִּי
  anihilkhamti
 • אתההִלְחַמְתָּ
  atahilkhamta
 • אתהִלְחַמְתְּ
  athilkhamt
 • הואהִלְחִים
  huhilkhim
 • היאהִלְחִימָה
  hihilkhima
 • אנחנוהִלְחַמְנוּ
  anakhnuhilkhamnu
 • אתםהִלְחַמְתֶּם
  atemhilkhamtem
 • אתןהִלְחַמְתֶּן
  atenhilkhamten
 • הםהִלְחִימוּ
  hemhilkhimu
 • הןהִלְחִימוּ
  henhilkhimu

Future

 • אניאַלְחִים
  anialkhim
 • אתהתַּלְחִים
  atatalkhim
 • אתתַּלְחִימִי
  attalkhimi
 • הואיַלְחִים
  huyalkhim
 • היאתַּלְחִים
  hitalkhim
 • אנחנונַלְחִים
  anakhnunalkhim
 • אתםתַּלְחִימוּ
  atemtalkhimu
 • אתןתַּלְחֵמְנָה/תַּלְחִימוּ
  atentalkhemna/talkhimu
 • הםיַלְחִימוּ
  hemyalkhimu
 • הןתַּלְחֵמְנָה/יַלְחִימוּ
  hentalkhemna/yalkhimu

Imperative

 • אתההַלְחֵם
  atahalkhem
 • אתהַלְחִימִי
  athalkhimi
 • אתםהַלְחִימוּ
  atemhalkhimu
 • אתןהַלְחֵמְנָה/הַלְחִימוּ
  atenhalkhemna/halkhimu

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהַלְחִים
   lehalkhim
  פרסום
  הטיות הפועל לְהַלְחִים בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהַלְחִים", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהַפְקִיד, לְהַפְרִיד, לְהַכְשִׁיר
  פרסום