הטיות פועל לְהַלְשִׁין

X
הטה

בניין הפעיל

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמַלְשִׁין
  ani/ata/humalshin
 • אני/את/היאמַלְשִׁינָה
  ani/at/himalshina
 • אנחנו/אתם/הןמַלְשִׁינִים
  anakhnu/atem/henmalshinim
 • נחנו/אתן/הןמַלְשִׁינוֹת
  נחנו/aten/henmalshinot

Past

 • אניהִלְשַׁנְתִּי
  anihilshanti
 • אתההִלְשַׁנְתָּ
  atahilshanta
 • אתהִלְשַׁנְתְּ
  athilshant
 • הואהִלְשִׁין
  huhilshin
 • היאהִלְשִׁינָה
  hihilshina
 • אנחנוהִלְשַׁנּוּ
  anakhnuhilshanu
 • אתםהִלְשַׁנְתֶּם
  atemhilshantem
 • אתןהִלְשַׁנְתֶּן
  atenhilshanten
 • הםהִלְשִׁינוּ
  hemhilshinu
 • הןהִלְשִׁינוּ
  henhilshinu

Future

 • אניאַלְשִׁין
  anialshin
 • אתהתַּלְשִׁין
  atatalshin
 • אתתַּלְשִׁינִי
  attalshini
 • הואיַלְשִׁין
  huyalshin
 • היאתַּלְשִׁין
  hitalshin
 • אנחנונַלְשִׁין
  anakhnunalshin
 • אתםתַּלְשִׁינוּ
  atemtalshinu
 • אתןתַּלְשִׁינוּ/תַּלְשֵׁנָּה
  atentalshinu/talshena
 • הםיַלְשִׁינוּ
  hemyalshinu
 • הןיַלְשִׁינוּ/תַּלְשֵׁנָּה
  henyalshinu/talshena

Imperative

 • אתההַלְשֵׁן
  atahalshen
 • אתהַלְשִׁינִי
  athalshini
 • אתםהַלְשִׁינוּ
  atemhalshinu
 • אתןהַלְשִׁינוּ/הַלְשֵׁנָּה
  atenhalshinu/halshena

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהַלְשִׁין
   lehalshin
  פרסום
  הטיות הפועל לְהַלְשִׁין בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהַלְשִׁין", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהַפְגִּין, לְהַצְפִּין, לְהַשְׁתִּין
  פרסום