הטיות פועל לְהַמְרוֹת

X
הטה

בניין הפעיל

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמַמְרֶה
  ani/ata/humamre
 • אני/את/היאמַמְרָה
  ani/at/himamra
 • אנחנו/אתם/הןמַמְרִים
  anakhnu/atem/henmamrim
 • נחנו/אתן/הןמַמְרוֹת
  נחנו/aten/henmamrot

Past

 • אניהִמְרֵיתִי/הִמְרִיתִי
  anihimreti/himriti
 • אתההִמְרֵיתָ/הִמְרִיתָ
  atahimreta/himrita
 • אתהִמְרֵית/הִמְרִית
  athimret/himrit
 • הואהִמְרָה
  huhimra
 • היאהִמְרְתָה
  hihimreta
 • אנחנוהִמְרִינוּ/הִמְרֵינוּ
  anakhnuhimrinu/himrenu
 • אתםהִמְרֵיתֶם/הִמְרִיתֶם
  atemhimretem/himritem
 • אתןהִמְרִיתֶן/הִמְרֵיתֶן
  atenhimriten/himreten
 • הםהִמְרוּ
  hemhimru
 • הןהִמְרוּ
  henhimru

Future

 • אניאַמְרֶה
  aniamre
 • אתהתַּמְרֶה
  atatamre
 • אתתַּמְרִי
  attamri
 • הואיַמְרֶה
  huyamre
 • היאתַּמְרֶה
  hitamre
 • אנחנונַמְרֶה
  anakhnunamre
 • אתםתַּמְרוּ
  atemtamru
 • אתןתַּמְרֶינָה/תַּמְרוּ
  atentamreyna/tamru
 • הםיַמְרוּ
  hemyamru
 • הןתַּמְרֶינָה/יַמְרוּ
  hentamreyna/yamru

Imperative

 • אתההַמְרֵה
  atahamre
 • אתהַמְרִי
  athamri
 • אתםהַמְרוּ
  atemhamru
 • אתןהַמְרוּ/הַמְרֶינָה
  atenhamru/hamreyna

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהַמְרוֹת
   lehamrot
  פרסום
  הטיות הפועל לְהַמְרוֹת בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהַמְרוֹת", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהַרְווֹת, לְהַשְׁווֹת, לְהַקְצוֹת
  פרסום