הטיות פועל לְהַסְדִּיר

X
הטה

בניין הפעיל

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמַסְדִּיר
  ani/ata/humasdir
 • אני/את/היאמַסְדִּירָה
  ani/at/himasdira
 • אנחנו/אתם/הןמַסְדִּירִים
  anakhnu/atem/henmasdirim
 • נחנו/אתן/הןמַסְדִּירוֹת
  נחנו/aten/henmasdirot

Past

 • אניהִסְדַּרְתִּי
  anihisdarti
 • אתההִסְדַּרְתָּ
  atahisdarta
 • אתהִסְדַּרְתְּ
  athisdart
 • הואהִסְדִּיר
  huhisdir
 • היאהִסְדִּירָה
  hihisdira
 • אנחנוהִסְדַּרְנוּ
  anakhnuhisdarnu
 • אתםהִסְדַּרְתֶּם
  atemhisdartem
 • אתןהִסְדַּרְתֶּן
  atenhisdarten
 • הםהִסְדִּירוּ
  hemhisdiru
 • הןהִסְדִּירוּ
  henhisdiru

Future

 • אניאַסְדִּיר
  aniasdir
 • אתהתַּסְדִּיר
  atatasdir
 • אתתַּסְדִּירִי
  attasdiri
 • הואיַסְדִּיר
  huyasdir
 • היאתַּסְדִּיר
  hitasdir
 • אנחנונַסְדִּיר
  anakhnunasdir
 • אתםתַּסְדִּירוּ
  atemtasdiru
 • אתןתַּסְדֵּרְנָה/תַּסְדִּירוּ
  atentasderna/tasdiru
 • הםיַסְדִּירוּ
  hemyasdiru
 • הןיַסְדִּירוּ/תַּסְדֵּרְנָה
  henyasdiru/tasderna

Imperative

 • אתההַסְדֵּר
  atahasder
 • אתהַסְדִּירִי
  athasdiri
 • אתםהַסְדִּירוּ
  atemhasdiru
 • אתןהַסְדִּירוּ/הַסְדֵּרְנָה
  atenhasdiru/hasderna

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהַסְדִּיר
   lehasdir
  פרסום
  הטיות הפועל לְהַסְדִּיר בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהַסְדִּיר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהַשְׁקִיט, לְהַבְרִיק, לְהַלְחִיץ
  פרסום