הטיות פועל לְהַעְנִישׁ

X
הטה

בניין הפעיל

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמַעְנִישׁ
  ani/ata/humanish
 • אני/את/היאמַעְנִישָׁה
  ani/at/himanisha
 • אנחנו/אתם/הןמַעְנִישִׁים
  anakhnu/atem/henmanishim
 • נחנו/אתן/הןמַעְנִישׁוֹת
  נחנו/aten/henmanishot

Past

 • אניהֶעְנַשְׁתִּי
  anihenashti
 • אתההֶעְנַשְׁתָּ
  atahenashta
 • אתהֶעְנַשְׁתְּ
  athenasht
 • הואהֶעְנִישׁ
  huhenish
 • היאהֶעְנִישָׁה
  hihenisha
 • אנחנוהֶעְנַשְׁנוּ
  anakhnuhenashnu
 • אתםהֶעְנַשְׁתֶּם
  atemhenashtem
 • אתןהֶעְנַשְׁתֶּן
  atenhenashten
 • הםהֶעְנִישׁוּ
  hemhenishu
 • הןהֶעְנִישׁוּ
  henhenishu

Future

 • אניאַעְנִישׁ
  anianish
 • אתהתַּעְנִישׁ
  atatanish
 • אתתַּעְנִישִׁי
  attanishi
 • הואיַעְנִישׁ
  huyanish
 • היאתַּעְנִישׁ
  hitanish
 • אנחנונַעְנִישׁ
  anakhnunanish
 • אתםתַּעְנִישׁוּ
  atemtanishu
 • אתןתַּעְנֵשְׁנָה/תַּעְנִישׁוּ
  atentaneshna/tanishu
 • הםיַעְנִישׁוּ
  hemyanishu
 • הןתַּעְנֵשְׁנָה/יַעְנִישׁוּ
  hentaneshna/yanishu

Imperative

 • אתההַעְנֵשׁ
  atahanesh
 • אתהַעְנִישִׁי
  athanishi
 • אתםהַעְנִישׁוּ
  atemhanishu
 • אתןהַעְנֵשְׁנָה/הַעְנִישׁוּ
  atenhaneshna/hanishu

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהַעְנִישׁ
   lehanish
  פרסום
  הטיות הפועל לְהַעְנִישׁ בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהַעְנִישׁ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהַחְלִיק, לְהַעְפִּיל, לְהַעְמִיד
  פרסום