הטיות פועל לְהַקְטִין

X
הטה

בניין הפעיל

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמַקְטִין
  ani/ata/humaktin
 • אני/את/היאמַקְטִינָה
  ani/at/himaktina
 • אנחנו/אתם/הןמַקְטִינִים
  anakhnu/atem/henmaktinim
 • נחנו/אתן/הןמַקְטִינוֹת
  נחנו/aten/henmaktinot

Past

 • אניהִקְטַנְתִּי
  anihiktanti
 • אתההִקְטַנְתָּ
  atahiktanta
 • אתהִקְטַנְתְּ
  athiktant
 • הואהִקְטִין
  huhiktin
 • היאהִקְטִינָה
  hihiktina
 • אנחנוהִקְטַנּוּ
  anakhnuhiktanu
 • אתםהִקְטַנְתֶּם
  atemhiktantem
 • אתןהִקְטַנְתֶּן
  atenhiktanten
 • הםהִקְטִינוּ
  hemhiktinu
 • הןהִקְטִינוּ
  henhiktinu

Future

 • אניאַקְטִין
  aniaktin
 • אתהתַּקְטִין
  atataktin
 • אתתַּקְטִינִי
  attaktini
 • הואיַקְטִין
  huyaktin
 • היאתַּקְטִין
  hitaktin
 • אנחנונַקְטִין
  anakhnunaktin
 • אתםתַּקְטִינוּ
  atemtaktinu
 • אתןתַּקְטֵנָּה/תַּקְטִינוּ
  atentaktena/taktinu
 • הםיַקְטִינוּ
  hemyaktinu
 • הןתַּקְטֵנָּה/יַקְטִינוּ
  hentaktena/yaktinu

Imperative

 • אתההַקְטֵן
  atahakten
 • אתהַקְטִינִי
  athaktini
 • אתםהַקְטִינוּ
  atemhaktinu
 • אתןהַקְטִינוּ/הַקְטֵנָּה
  atenhaktinu/haktena

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהַקְטִין
   lehaktin
  פרסום
  הטיות הפועל לְהַקְטִין בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהַקְטִין", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהַלְחִין, לְהַמְתִּין, לְהַקְרִין
  פרסום