הטיות פועל לְהַרְטִיב

X
הטה

בניין הפעיל

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמַרְטִיב
  ani/ata/humartiv
 • אני/את/היאמַרְטִיבָה
  ani/at/himartiva
 • אנחנו/אתם/הןמַרְטִיבִים
  anakhnu/atem/henmartivim
 • נחנו/אתן/הןמַרְטִיבוֹת
  נחנו/aten/henmartivot

Past

 • אניהִרְטַבְתִּי
  anihirtavti
 • אתההִרְטַבְתָּ
  atahirtavta
 • אתהִרְטַבְתְּ
  athirtavt
 • הואהִרְטִיב
  huhirtiv
 • היאהִרְטִיבָה
  hihirtiva
 • אנחנוהִרְטַבְנוּ
  anakhnuhirtavnu
 • אתםהִרְטַבְתֶּם
  atemhirtavtem
 • אתןהִרְטַבְתֶּן
  atenhirtavten
 • הםהִרְטִיבוּ
  hemhirtivu
 • הןהִרְטִיבוּ
  henhirtivu

Future

 • אניאַרְטִיב
  aniartiv
 • אתהתַּרְטִיב
  atatartiv
 • אתתַּרְטִיבִי
  attartivi
 • הואיַרְטִיב
  huyartiv
 • היאתַּרְטִיב
  hitartiv
 • אנחנונַרְטִיב
  anakhnunartiv
 • אתםתַּרְטִיבוּ
  atemtartivu
 • אתןתַּרְטֵבְנָה/תַּרְטִיבוּ
  atentartevna/tartivu
 • הםיַרְטִיבוּ
  hemyartivu
 • הןיַרְטִיבוּ/תַּרְטֵבְנָה
  henyartivu/tartevna

Imperative

 • אתההַרְטֵב
  atahartev
 • אתהַרְטִיבִי
  athartivi
 • אתםהַרְטִיבוּ
  atemhartivu
 • אתןהַרְטֵבְנָה/הַרְטִיבוּ
  atenhartevna/hartivu

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהַרְטִיב
   lehartiv
  פרסום
  הטיות הפועל לְהַרְטִיב בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהַרְטִיב", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהַרְכִּיב, לְהַפְשִׁיר, לְהַפְלִיץ
  פרסום