הטיות פועל לְהַשְׁלִים

X
הטה

בניין הפעיל

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמַשְׁלִים
  ani/ata/humashlim
 • אני/את/היאמַשְׁלִימָה
  ani/at/himashlima
 • אנחנו/אתם/הןמַשְׁלִימִים
  anakhnu/atem/henmashlimim
 • נחנו/אתן/הןמַשְׁלִימוֹת
  נחנו/aten/henmashlimot

Past

 • אניהִשְׁלַמְתִּי
  anihishlamti
 • אתההִשְׁלַמְתָּ
  atahishlamta
 • אתהִשְׁלַמְתְּ
  athishlamt
 • הואהִשְׁלִים
  huhishlim
 • היאהִשְׁלִימָה
  hihishlima
 • אנחנוהִשְׁלַמְנוּ
  anakhnuhishlamnu
 • אתםהִשְׁלַמְתֶּם
  atemhishlamtem
 • אתןהִשְׁלַמְתֶּן
  atenhishlamten
 • הםהִשְׁלִימוּ
  hemhishlimu
 • הןהִשְׁלִימוּ
  henhishlimu

Future

 • אניאַשְׁלִים
  aniashlim
 • אתהתַּשְׁלִים
  atatashlim
 • אתתַּשְׁלִימִי
  attashlimi
 • הואיַשְׁלִים
  huyashlim
 • היאתַּשְׁלִים
  hitashlim
 • אנחנונַשְׁלִים
  anakhnunashlim
 • אתםתַּשְׁלִימוּ
  atemtashlimu
 • אתןתַּשְׁלֵמְנָה/תַּשְׁלִימוּ
  atentashlemna/tashlimu
 • הםיַשְׁלִימוּ
  hemyashlimu
 • הןתַּשְׁלֵמְנָה/יַשְׁלִימוּ
  hentashlemna/yashlimu

Imperative

 • אתההַשְׁלֵם
  atahashlem
 • אתהַשְׁלִימִי
  athashlimi
 • אתםהַשְׁלִימוּ
  atemhashlimu
 • אתןהַשְׁלִימוּ/הַשְׁלֵמְנָה
  atenhashlimu/hashlemna

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהַשְׁלִים
   lehashlim
  פרסום
  הטיות הפועל לְהַשְׁלִים בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהַשְׁלִים", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהַדְלִיק, לְהַקְלִיד, לְהַפְגִּישׁ
  פרסום