הטיות פועל לְהַשְׁמִין

X
הטה

בניין הפעיל

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמַשְׁמִין
  ani/ata/humashmin
 • אני/את/היאמַשְׁמִינָה
  ani/at/himashmina
 • אנחנו/אתם/הןמַשְׁמִינִים
  anakhnu/atem/henmashminim
 • נחנו/אתן/הןמַשְׁמִינוֹת
  נחנו/aten/henmashminot

Past

 • אניהִשְׁמַנְתִּי
  anihishmanti
 • אתההִשְׁמַנְתָּ
  atahishmanta
 • אתהִשְׁמַנְתְּ
  athishmant
 • הואהִשְׁמִין
  huhishmin
 • היאהִשְׁמִינָה
  hihishmina
 • אנחנוהִשְׁמַנּוּ
  anakhnuhishmanu
 • אתםהִשְׁמַנְתֶּם
  atemhishmantem
 • אתןהִשְׁמַנְתֶּן
  atenhishmanten
 • הםהִשְׁמִינוּ
  hemhishminu
 • הןהִשְׁמִינוּ
  henhishminu

Future

 • אניאַשְׁמִין
  aniashmin
 • אתהתַּשְׁמִין
  atatashmin
 • אתתַּשְׁמִינִי
  attashmini
 • הואיַשְׁמִין
  huyashmin
 • היאתַּשְׁמִין
  hitashmin
 • אנחנונַשְׁמִין
  anakhnunashmin
 • אתםתַּשְׁמִינוּ
  atemtashminu
 • אתןתַּשְׁמֵנָּה/תַּשְׁמִינוּ
  atentashmena/tashminu
 • הםיַשְׁמִינוּ
  hemyashminu
 • הןתַּשְׁמֵנָּה/יַשְׁמִינוּ
  hentashmena/yashminu

Imperative

 • אתההַשְׁמֵן
  atahashmen
 • אתהַשְׁמִינִי
  athashmini
 • אתםהַשְׁמִינוּ
  atemhashminu
 • אתןהַשְׁמֵנָּה/הַשְׁמִינוּ
  atenhashmena/hashminu

Passive Participle

  Infinitive

  • לְהַשְׁמִין
   lehashmin
  פרסום
  הטיות הפועל לְהַשְׁמִין בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהַשְׁמִין", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְהַשְׁתִּין, לְהַלְבִּין, לְהַצְפִּין
  פרסום