הטיות פועל לְהָבִיא

X
הטה

בניין הפעיל

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

פרסום

Present

  • אני/אתה/הואמֵבִיא
    ani/ata/humevi
  • אני/את/היאמְבִיאָה
    ani/at/himevi'a
  • אנחנו/אתם/הןמְבִיאִים
    anakhnu/atem/henmevi'im
  • נחנו/אתן/הןמְבִיאוֹת
    נחנו/aten/henmevi'ot

Past

  • אניהֵבֵאתִי/הֲבִיאוֹתִי
    aniheveti/havi'oti
  • אתההֵבֵאתָ/הֲבִיאוֹתָ
    ataheveta/havi'ota
  • אתהֵבֵאת/הֲבִיאוֹת
    athevet/havi'ot
  • הואהֵבִיא
    huhevi
  • היאהֵבִיאָה
    hihevi'a
  • אנחנוהֵבֵאנוּ/הֲבִיאוֹנוּ
    anakhnuhevenu/havi'onu
  • אתםהֲבֵאתֶם/הֲבִיאוֹתֶם
    atemhavetem/havi'otem
  • אתןהֲבֵאתֶן/הֲבִיאוֹתֶן
    atenhaveten/havi'oten
  • הםהֵבִיאוּ
    hemhevi'u
  • הןהֵבִיאוּ
    henhevi'u

Future

  • אניאָבִיא
    aniavi
  • אתהתָּבִיא
    atatavi
  • אתתָּבִיאִי
    attavi'i
  • הואיָבִיא
    huyavi
  • היאתָּבִיא
    hitavi
  • אנחנונָבִיא
    anakhnunavi
  • אתםתָּבִיאוּ
    atemtavi'u
  • אתןתָּבִיאוּ/תְּבִיאֶינָה/תָּבֶאנָה
    atentavi'u/tevi'eyna/tavena
  • הםיָבִיאוּ
    hemyavi'u
  • הןתְּבִיאֶינָה/תָּבֶאנָה/יָבִיאוּ
    hentevi'eyna/tavena/yavi'u

Imperative

  • אתההָבֵא
    atahave
  • אתהָבִיאִי
    athavi'i
  • אתםהָבִיאוּ
    atemhavi'u
  • אתןהֲבִיאֶינָה/הָבֶאנָה/הָבִיאוּ
    atenhavi'eyna/havena/havi'u

Passive Participle

    Infinitive

    • לְהָבִיא
      lehavi
    פרסום
    הטיות הפועל לְהָבִיא בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהָבִיא", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: לְהָקִיא, לְהָנִיא
    פרסום