הטיות פועל לְהָצִיף

X
הטה

בניין הפעיל

Verbs in binyan hif’il have a prefixed ה- in the past tense and מ- in the present tense, and contain the vowel i in all forms (הדליק, מדליק). Hif’il verbs tend to be causatives (e.g. הרטיב 'to make wet' from רטוב 'wet')

פרסום

Present

  • אני/אתה/הואמֵצִיף
    ani/ata/humetzif
  • אני/את/היאמְצִיפָה
    ani/at/himetzifa
  • אנחנו/אתם/הןמְצִיפִים
    anakhnu/atem/henmetzifim
  • נחנו/אתן/הןמְצִיפוֹת
    נחנו/aten/henmetzifot

Past

  • אניהֲצִיפוֹתִי/הֵצַפְתִּי
    anihatzifoti/hetzafti
  • אתההֲצִיפוֹתָ/הֵצַפְתָּ
    atahatzifota/hetzafta
  • אתהֵצַפְתְּ/הֲצִיפוֹת
    athetzaft/hatzifot
  • הואהֵצִיף
    huhetzif
  • היאהֵצִיפָה
    hihetzifa
  • אנחנוהֵצַפְנוּ/הֲצִיפוֹנוּ
    anakhnuhetzafnu/hatzifonu
  • אתםהֲצַפְתֶּם/הֲצִיפוֹתֶם
    atemhatzaftem/hatzifotem
  • אתןהֲצַפְתֶּן/הֲצִיפוֹתֶן
    atenhatzaften/hatzifoten
  • הםהֵצִיפוּ
    hemhetzifu
  • הןהֵצִיפוּ
    henhetzifu

Future

  • אניאָצִיף
    aniatzif
  • אתהתָּצִיף
    atatatzif
  • אתתָּצִיפִי
    attatzifi
  • הואיָצִיף
    huyatzif
  • היאתָּצִיף
    hitatzif
  • אנחנונָצִיף
    anakhnunatzif
  • אתםתָּצִיפוּ
    atemtatzifu
  • אתןתָּצִיפוּ/תְּצִיפֶינָה/תָּצֵפְנָה
    atentatzifu/tetzifeyna/tatzefna
  • הםיָצִיפוּ
    hemyatzifu
  • הןתְּצִיפֶינָה/תָּצֵפְנָה/יָצִיפוּ
    hentetzifeyna/tatzefna/yatzifu

Imperative

  • אתההָצֵף
    atahatzef
  • אתהָצִיפִי
    athatzifi
  • אתםהָצִיפוּ
    atemhatzifu
  • אתןהֲצִיפֶינָה/הָצִיפוּ/הָצֵפְנָה
    atenhatzifeyna/hatzifu/hatzefna

Passive Participle

    Infinitive

    • לְהָצִיף
      lehatzif
    פרסום
    הטיות הפועל לְהָצִיף בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְהָצִיף", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: לְהָנִיב, לְהָחִיל, לְהָשִׁיב
    פרסום