הטיות פועל לְחַשֵּׁל

X
הטה

בניין פיעל

Verbs in binyan pi’el can be recognized by the vowel i in the past tense, and having a prefixed מ- in the present tense (דיבר, מדבר). Sometimes pi’el verbs have a causative meaning (e.g. לימד 'taught', גידל 'grew (something)'). It is also commonly used for verbs with four-letter roots (e.g. לבזבז 'to waste') and verbs borrowed from foreign languages (e.g. לפלרטט 'to flirt').

פרסום

Present

  • אני/אתה/הואמְחַשֵּׁל
    ani/ata/humekhashel
  • אני/את/היאמְחַשֶּׁלֶת
    ani/at/himekhashelet
  • אנחנו/אתם/הןמְחַשְּׁלִים
    anakhnu/atem/henmekhashlim
  • נחנו/אתן/הןמְחַשְּׁלוֹת
    נחנו/aten/henmekhashlot

Past

  • אניחִישַּׁלְתִּי/חִשַּׁלְתִּי
    anikhishalti/khishalti
  • אתהחִישַּׁלְתָּ/חִשַּׁלְתָּ
    atakhishalta/khishalta
  • אתחִישַּׁלְתְּ/חִשַּׁלְתְּ
    atkhishalt/khishalt
  • הואחִישֵּׁל/חִשֵּׁל
    hukhishel/khishel
  • היאחִישְּׁלָה/חִשְּׁלָה
    hikhishla/khishla
  • אנחנוחִישַּׁלְנוּ/חִשַּׁלְנוּ
    anakhnukhishalnu/khishalnu
  • אתםחִישַּׁלְתֶּם/חִשַּׁלְתֶּם
    atemkhishaltem/khishaltem
  • אתןחִישַּׁלְתֶּן/חִשַּׁלְתֶּן
    atenkhishalten/khishalten
  • הםחִישְּׁלוּ/חִשְּׁלוּ
    hemkhishlu/khishlu
  • הןחִישְּׁלוּ/חִשְּׁלוּ
    henkhishlu/khishlu

Future

  • אניאֲחַשֵּׁל
    aniakhashel
  • אתהתְּחַשֵּׁל
    atatekhashel
  • אתתְּחַשְּׁלִי
    attekhashli
  • הואיְחַשֵּׁל
    huyekhashel
  • היאתְּחַשֵּׁל
    hitekhashel
  • אנחנונְחַשֵּׁל
    anakhnunekhashel
  • אתםתְּחַשְּׁלוּ
    atemtekhashlu
  • אתןתְּחַשֵּׁלְנָה/תְּחַשְּׁלוּ
    atentekhashelna/tekhashlu
  • הםיְחַשְּׁלוּ
    hemyekhashlu
  • הןיְחַשְּׁלוּ/תְּחַשֵּׁלְנָה
    henyekhashlu/tekhashelna

Imperative

  • אתהחַשֵּׁל
    atakhashel
  • אתחַשְּׁלִי
    atkhashli
  • אתםחַשְּׁלוּ
    atemkhashlu
  • אתןחַשְּׁלוּ/חַשֵּׁלְנָה
    atenkhashlu/khashelna

Passive Participle

    Infinitive

    • לְחַשֵּׁל
      lekhashel
    פרסום
    הטיות הפועל לְחַשֵּׁל בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְחַשֵּׁל", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: לְחַמֵּשׁ, לְהַסֵּס, לְכַבֵּס
    פרסום