הטיות פועל לְמַזֵּג

X
הטה

בניין פיעל

Verbs in binyan pi’el can be recognized by the vowel i in the past tense, and having a prefixed מ- in the present tense (דיבר, מדבר). Sometimes pi’el verbs have a causative meaning (e.g. לימד 'taught', גידל 'grew (something)'). It is also commonly used for verbs with four-letter roots (e.g. לבזבז 'to waste') and verbs borrowed from foreign languages (e.g. לפלרטט 'to flirt').

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְמַזֵּג
  ani/ata/humemazeg
 • אני/את/היאמְמַזֶּגֶת
  ani/at/himemazeget
 • אנחנו/אתם/הןמְמַזְּגִים
  anakhnu/atem/henmemazgim
 • נחנו/אתן/הןמְמַזְּגוֹת
  נחנו/aten/henmemazgot

Past

 • אנימִיזַּגְתִּי/מִזַּגְתִּי
  animizagti/mizagti
 • אתהמִיזַּגְתָּ/מִזַּגְתָּ
  atamizagta/mizagta
 • אתמִיזַּגְתְּ/מִזַּגְתְּ
  atmizagt/mizagt
 • הואמִיזֵּג/מִזֵּג
  humizeg/mizeg
 • היאמִיזְּגָה/מִזְּגָה
  himizga/mizga
 • אנחנומִיזַּגְנוּ/מִזַּגְנוּ
  anakhnumizagnu/mizagnu
 • אתםמִיזַּגְתֶּם/מִזַּגְתֶּם
  atemmizagtem/mizagtem
 • אתןמִיזַּגְתֶּן/מִזַּגְתֶּן
  atenmizagten/mizagten
 • הםמִיזְּגוּ/מִזְּגוּ
  hemmizgu/mizgu
 • הןמִזְּגוּ/מִיזְּגוּ
  henmizgu/mizgu

Future

 • אניאֲמַזֵּג
  aniamazeg
 • אתהתְּמַזֵּג
  atatemazeg
 • אתתְּמַזְּגִי
  attemazgi
 • הואיְמַזֵּג
  huyemazeg
 • היאתְּמַזֵּג
  hitemazeg
 • אנחנונְמַזֵּג
  anakhnunemazeg
 • אתםתְּמַזְּגוּ
  atemtemazgu
 • אתןתְּמַזְּגוּ/תְּמַזֵּגְנָה
  atentemazgu/temazegna
 • הםיְמַזְּגוּ
  hemyemazgu
 • הןיְמַזְּגוּ/תְּמַזֵּגְנָה
  henyemazgu/temazegna

Imperative

 • אתהמַזֵּג
  atamazeg
 • אתמַזְּגִי
  atmazgi
 • אתםמַזְּגוּ
  atemmazgu
 • אתןמַזְּגוּ/מַזֵּגְנָה
  atenmazgu/mazegna

Passive Participle

  Infinitive

  • לְמַזֵּג
   lemazeg
  פרסום
  הטיות הפועל לְמַזֵּג בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְמַזֵּג", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְכַנֵּס, לְחַבֵּר, לְסַיֵּיר
  פרסום