הטיות פועל לְמַצְמֵץ

X
הטה

בניין פיעל

Verbs in binyan pi’el can be recognized by the vowel i in the past tense, and having a prefixed מ- in the present tense (דיבר, מדבר). Sometimes pi’el verbs have a causative meaning (e.g. לימד 'taught', גידל 'grew (something)'). It is also commonly used for verbs with four-letter roots (e.g. לבזבז 'to waste') and verbs borrowed from foreign languages (e.g. לפלרטט 'to flirt').

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְמַצְמֵץ
  ani/ata/humematzmetz
 • אני/את/היאמְמַצְמֶצֶת
  ani/at/himematzmetzet
 • אנחנו/אתם/הןמְמַצְמְצִים
  anakhnu/atem/henmematzmetzim
 • נחנו/אתן/הןמְמַצְמְצוֹת
  נחנו/aten/henmematzmetzot

Past

 • אנימִצְמַצְתִּי
  animitzmatzti
 • אתהמִצְמַצְתָּ
  atamitzmatzta
 • אתמִצְמַצְתְּ
  atmitzmatzt
 • הואמִצְמֵץ
  humitzmetz
 • היאמִצְמְצָה
  himitzmetza
 • אנחנומִצְמַצְנוּ
  anakhnumitzmatznu
 • אתםמִצְמַצְתֶּם
  atemmitzmatztem
 • אתןמִצְמַצְתֶּן
  atenmitzmatzten
 • הםמִצְמְצוּ
  hemmitzmetzu
 • הןמִצְמְצוּ
  henmitzmetzu

Future

 • אניאֲמַצְמֵץ
  aniamatzmetz
 • אתהתְּמַצְמֵץ
  atatematzmetz
 • אתתְּמַצְמְצִי
  attematzmetzi
 • הואיְמַצְמֵץ
  huyematzmetz
 • היאתְּמַצְמֵץ
  hitematzmetz
 • אנחנונְמַצְמֵץ
  anakhnunematzmetz
 • אתםתְּמַצְמְצוּ
  atemtematzmetzu
 • אתןתְּמַצְמֵצְנָה/תְּמַצְמְצוּ
  atentematzmetzna/tematzmetzu
 • הםיְמַצְמְצוּ
  hemyematzmetzu
 • הןתְּמַצְמֵצְנָה/יְמַצְמְצוּ
  hentematzmetzna/yematzmetzu

Imperative

 • אתהמַצְמֵץ
  atamatzmetz
 • אתמַצְמְצִי
  atmatzmetzi
 • אתםמַצְמְצוּ
  atemmatzmetzu
 • אתןמַצְמֵצְנָה/מַצְמְצוּ
  atenmatzmetzna/matzmetzu

Passive Participle

  Infinitive

  • לְמַצְמֵץ
   lematzmetz
  פרסום
  הטיות הפועל לְמַצְמֵץ בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְמַצְמֵץ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְקַטְלֵג, לְגַרְגֵּר, לְדַשְׁדֵּשׁ
  פרסום