הטיות פועל לְמַשְׁכֵּן

X
הטה

בניין פיעל

Verbs in binyan pi’el can be recognized by the vowel i in the past tense, and having a prefixed מ- in the present tense (דיבר, מדבר). Sometimes pi’el verbs have a causative meaning (e.g. לימד 'taught', גידל 'grew (something)'). It is also commonly used for verbs with four-letter roots (e.g. לבזבז 'to waste') and verbs borrowed from foreign languages (e.g. לפלרטט 'to flirt').

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְמַשְׁכֵּן
  ani/ata/humemashken
 • אני/את/היאמְמַשְׁכֶּנֶת
  ani/at/himemashkenet
 • אנחנו/אתם/הןמְמַשְׁכְּנִים
  anakhnu/atem/henmemashkenim
 • נחנו/אתן/הןמְמַשְׁכְּנוֹת
  נחנו/aten/henmemashkenot

Past

 • אנימִשְׁכַּנְתִּי
  animishkanti
 • אתהמִשְׁכַּנְתָּ
  atamishkanta
 • אתמִשְׁכַּנְתְּ
  atmishkant
 • הואמִשְׁכֵּן
  humishken
 • היאמִשְׁכְּנָה
  himishkena
 • אנחנומִשְׁכַּנּוּ
  anakhnumishkanu
 • אתםמִשְׁכַּנְתֶּם
  atemmishkantem
 • אתןמִשְׁכַּנְתֶּן
  atenmishkanten
 • הםמִשְׁכְּנוּ
  hemmishkenu
 • הןמִשְׁכְּנוּ
  henmishkenu

Future

 • אניאֲמַשְׁכֵּן
  aniamashken
 • אתהתְּמַשְׁכֵּן
  atatemashken
 • אתתְּמַשְׁכְּנִי
  attemashkeni
 • הואיְמַשְׁכֵּן
  huyemashken
 • היאתְּמַשְׁכֵּן
  hitemashken
 • אנחנונְמַשְׁכֵּן
  anakhnunemashken
 • אתםתְּמַשְׁכְּנוּ
  atemtemashkenu
 • אתןתְּמַשְׁכֵּנָּה/תְּמַשְׁכְּנוּ
  atentemashkena/temashkenu
 • הםיְמַשְׁכְּנוּ
  hemyemashkenu
 • הןתְּמַשְׁכֵּנָּה/יְמַשְׁכְּנוּ
  hentemashkena/yemashkenu

Imperative

 • אתהמַשְׁכֵּן
  atamashken
 • אתמַשְׁכְּנִי
  atmashkeni
 • אתםמַשְׁכְּנוּ
  atemmashkenu
 • אתןמַשְׁכֵּנָּה/מַשְׁכְּנוּ
  atenmashkena/mashkenu

Passive Participle

  Infinitive

  • לְמַשְׁכֵּן
   lemashken
  פרסום
  הטיות הפועל לְמַשְׁכֵּן בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְמַשְׁכֵּן", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְשַׁרְיֵין, לְעַצְבֵּן, לְבַלְגֵּן
  פרסום