הטיות פועל לְנַתֵּר

X
הטה

בניין פיעל

Verbs in binyan pi’el can be recognized by the vowel i in the past tense, and having a prefixed מ- in the present tense (דיבר, מדבר). Sometimes pi’el verbs have a causative meaning (e.g. לימד 'taught', גידל 'grew (something)'). It is also commonly used for verbs with four-letter roots (e.g. לבזבז 'to waste') and verbs borrowed from foreign languages (e.g. לפלרטט 'to flirt').

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְנַתֵּר
  ani/ata/humenater
 • אני/את/היאמְנַתֶּרֶת
  ani/at/himenateret
 • אנחנו/אתם/הןמְנַתְּרִים
  anakhnu/atem/henmenatrim
 • נחנו/אתן/הןמְנַתְּרוֹת
  נחנו/aten/henmenatrot

Past

 • אנינִיתַּרְתִּי/נִתַּרְתִּי
  aninitarti/nitarti
 • אתהנִיתַּרְתָּ/נִתַּרְתָּ
  atanitarta/nitarta
 • אתנִיתַּרְתְּ/נִתַּרְתְּ
  atnitart/nitart
 • הואנִיתֵּר/נִתֵּר
  huniter/niter
 • היאנִיתְּרָה/נִתְּרָה
  hinitra/nitra
 • אנחנונִיתַּרְנוּ/נִתַּרְנוּ
  anakhnunitarnu/nitarnu
 • אתםנִיתַּרְתֶּם/נִתַּרְתֶּם
  atemnitartem/nitartem
 • אתןנִיתַּרְתֶּן/נִתַּרְתֶּן
  atennitarten/nitarten
 • הםנִיתְּרוּ/נִתְּרוּ
  hemnitru/nitru
 • הןנִתְּרוּ/נִיתְּרוּ
  hennitru/nitru

Future

 • אניאֲנַתֵּר
  anianater
 • אתהתְּנַתֵּר
  atatenater
 • אתתְּנַתְּרִי
  attenatri
 • הואיְנַתֵּר
  huyenater
 • היאתְּנַתֵּר
  hitenater
 • אנחנונְנַתֵּר
  anakhnunenater
 • אתםתְּנַתְּרוּ
  atemtenatru
 • אתןתְּנַתְּרוּ/תְּנַתֵּרְנָה
  atentenatru/tenaterna
 • הםיְנַתְּרוּ
  hemyenatru
 • הןיְנַתְּרוּ/תְּנַתֵּרְנָה
  henyenatru/tenaterna

Imperative

 • אתהנַתֵּר
  atanater
 • אתנַתְּרִי
  atnatri
 • אתםנַתְּרוּ
  atemnatru
 • אתןנַתְּרוּ/נַתֵּרְנָה
  atennatru/naterna

Passive Participle

  Infinitive

  • לְנַתֵּר
   lenater
  פרסום
  הטיות הפועל לְנַתֵּר בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְנַתֵּר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְחַלֵּט, לְזַיֵּיף, לְיַילֵּד
  פרסום