הטיות פועל לְקַרְקֵר

X
הטה

בניין פיעל

Verbs in binyan pi’el can be recognized by the vowel i in the past tense, and having a prefixed מ- in the present tense (דיבר, מדבר). Sometimes pi’el verbs have a causative meaning (e.g. לימד 'taught', גידל 'grew (something)'). It is also commonly used for verbs with four-letter roots (e.g. לבזבז 'to waste') and verbs borrowed from foreign languages (e.g. לפלרטט 'to flirt').

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְקַרְקֵר
  ani/ata/humekarker
 • אני/את/היאמְקַרְקֶרֶת
  ani/at/himekarkeret
 • אנחנו/אתם/הןמְקַרְקְרִים
  anakhnu/atem/henmekarkerim
 • נחנו/אתן/הןמְקַרְקְרוֹת
  נחנו/aten/henmekarkerot

Past

 • אניקִרְקַרְתִּי
  anikirkarti
 • אתהקִרְקַרְתָּ
  atakirkarta
 • אתקִרְקַרְתְּ
  atkirkart
 • הואקִרְקֵר
  hukirker
 • היאקִרְקְרָה
  hikirkera
 • אנחנוקִרְקַרְנוּ
  anakhnukirkarnu
 • אתםקִרְקַרְתֶּם
  atemkirkartem
 • אתןקִרְקַרְתֶּן
  atenkirkarten
 • הםקִרְקְרוּ
  hemkirkeru
 • הןקִרְקְרוּ
  henkirkeru

Future

 • אניאֲקַרְקֵר
  aniakarker
 • אתהתְּקַרְקֵר
  atatekarker
 • אתתְּקַרְקְרִי
  attekarkeri
 • הואיְקַרְקֵר
  huyekarker
 • היאתְּקַרְקֵר
  hitekarker
 • אנחנונְקַרְקֵר
  anakhnunekarker
 • אתםתְּקַרְקְרוּ
  atemtekarkeru
 • אתןתְּקַרְקֵרְנָה/תְּקַרְקְרוּ
  atentekarkerna/tekarkeru
 • הםיְקַרְקְרוּ
  hemyekarkeru
 • הןתְּקַרְקֵרְנָה/יְקַרְקְרוּ
  hentekarkerna/yekarkeru

Imperative

 • אתהקַרְקֵר
  atakarker
 • אתקַרְקְרִי
  atkarkeri
 • אתםקַרְקְרוּ
  atemkarkeru
 • אתןקַרְקְרוּ/קַרְקֵרְנָה
  atenkarkeru/karkerna

Passive Participle

  Infinitive

  • לְקַרְקֵר
   lekarker
  פרסום
  הטיות הפועל לְקַרְקֵר בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְקַרְקֵר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְלַגְלֵג, לְכַשְׁכֵּשׁ, לְטַרְפֵּד
  פרסום