הטיות פועל לְרַצֵּף

X
הטה

בניין פיעל

Verbs in binyan pi’el can be recognized by the vowel i in the past tense, and having a prefixed מ- in the present tense (דיבר, מדבר). Sometimes pi’el verbs have a causative meaning (e.g. לימד 'taught', גידל 'grew (something)'). It is also commonly used for verbs with four-letter roots (e.g. לבזבז 'to waste') and verbs borrowed from foreign languages (e.g. לפלרטט 'to flirt').

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְרַצֵּף
  ani/ata/humeratzef
 • אני/את/היאמְרַצֶּפֶת
  ani/at/himeratzefet
 • אנחנו/אתם/הןמְרַצְּפִים
  anakhnu/atem/henmeratzfim
 • נחנו/אתן/הןמְרַצְּפוֹת
  נחנו/aten/henmeratzfot

Past

 • אנירִיצַּפְתִּי/רִצַּפְתִּי
  aniritzafti/ritzafti
 • אתהרִיצַּפְתָּ/רִצַּפְתָּ
  ataritzafta/ritzafta
 • אתרִיצַּפְתְּ/רִצַּפְתְּ
  atritzaft/ritzaft
 • הוארִיצֵּף/רִצֵּף
  huritzef/ritzef
 • היארִיצְּפָה/רִצְּפָה
  hiritzfa/ritzfa
 • אנחנורִיצַּפְנוּ/רִצַּפְנוּ
  anakhnuritzafnu/ritzafnu
 • אתםרִיצַּפְתֶּם/רִצַּפְתֶּם
  atemritzaftem/ritzaftem
 • אתןרִיצַּפְתֶּן/רִצַּפְתֶּן
  atenritzaften/ritzaften
 • הםרִיצְּפוּ/רִצְּפוּ
  hemritzfu/ritzfu
 • הןרִצְּפוּ/רִיצְּפוּ
  henritzfu/ritzfu

Future

 • אניאֲרַצֵּף
  aniaratzef
 • אתהתְּרַצֵּף
  atateratzef
 • אתתְּרַצְּפִי
  atteratzfi
 • הואיְרַצֵּף
  huyeratzef
 • היאתְּרַצֵּף
  hiteratzef
 • אנחנונְרַצֵּף
  anakhnuneratzef
 • אתםתְּרַצְּפוּ
  atemteratzfu
 • אתןתְּרַצֵּפְנָה/תְּרַצְּפוּ
  atenteratzefna/teratzfu
 • הםיְרַצְּפוּ
  hemyeratzfu
 • הןתְּרַצֵּפְנָה/יְרַצְּפוּ
  henteratzefna/yeratzfu

Imperative

 • אתהרַצֵּף
  ataratzef
 • אתרַצְּפִי
  atratzfi
 • אתםרַצְּפוּ
  atemratzfu
 • אתןרַצְּפוּ/רַצֵּפְנָה
  atenratzfu/ratzefna

Passive Participle

  Infinitive

  • לְרַצֵּף
   leratzef
  פרסום
  הטיות הפועל לְרַצֵּף בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְרַצֵּף", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְיַיצֵּר, לְגַיֵּיס, לְאַיֵּישׁ
  פרסום