הטיות פועל לְשַׁכֵּךְ

X
הטה

בניין פיעל

Verbs in binyan pi’el can be recognized by the vowel i in the past tense, and having a prefixed מ- in the present tense (דיבר, מדבר). Sometimes pi’el verbs have a causative meaning (e.g. לימד 'taught', גידל 'grew (something)'). It is also commonly used for verbs with four-letter roots (e.g. לבזבז 'to waste') and verbs borrowed from foreign languages (e.g. לפלרטט 'to flirt').

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְשַׁכֵּךְ
  ani/ata/humeshakekh
 • אני/את/היאמְשַׁכֶּכֶת
  ani/at/himeshakekhet
 • אנחנו/אתם/הןמְשַׁכְּכִים
  anakhnu/atem/henmeshakkhim
 • נחנו/אתן/הןמְשַׁכְּכוֹת
  נחנו/aten/henmeshakkhot

Past

 • אנישִׁיכַּכְתִּי/שִׁכַּכְתִּי
  anishikakhti/shikakhti
 • אתהשִׁיכַּכְתָּ/שִׁכַּכְתָּ
  atashikakhta/shikakhta
 • אתשִׁיכַּכְתְּ/שִׁכַּכְתְּ
  atshikakht/shikakht
 • הואשִׁיכֵּךְ/שִׁכֵּךְ
  hushikekh/shikekh
 • היאשִׁיכְּכָה/שִׁכְּכָה
  hishikkha/shikkha
 • אנחנושִׁיכַּכְנוּ/שִׁכַּכְנוּ
  anakhnushikakhnu/shikakhnu
 • אתםשִׁיכַּכְתֶּם/שִׁכַּכְתֶּם
  atemshikakhtem/shikakhtem
 • אתןשִׁיכַּכְתֶּן/שִׁכַּכְתֶּן
  atenshikakhten/shikakhten
 • הםשִׁיכְּכוּ/שִׁכְּכוּ
  hemshikkhu/shikkhu
 • הןשִׁיכְּכוּ/שִׁכְּכוּ
  henshikkhu/shikkhu

Future

 • אניאֲשַׁכֵּךְ
  aniashakekh
 • אתהתְּשַׁכֵּךְ
  atateshakekh
 • אתתְּשַׁכְּכִי
  atteshakkhi
 • הואיְשַׁכֵּךְ
  huyeshakekh
 • היאתְּשַׁכֵּךְ
  hiteshakekh
 • אנחנונְשַׁכֵּךְ
  anakhnuneshakekh
 • אתםתְּשַׁכְּכוּ
  atemteshakkhu
 • אתןתְּשַׁכְּכוּ/תְּשַׁכֵּכְנָה
  atenteshakkhu/teshakekhna
 • הםיְשַׁכְּכוּ
  hemyeshakkhu
 • הןתְּשַׁכֵּכְנָה/יְשַׁכְּכוּ
  henteshakekhna/yeshakkhu

Imperative

 • אתהשַׁכֵּךְ
  atashakekh
 • אתשַׁכְּכִי
  atshakkhi
 • אתםשַׁכְּכוּ
  atemshakkhu
 • אתןשַׁכֵּכְנָה/שַׁכְּכוּ
  atenshakekhna/shakkhu

Passive Participle

  Infinitive

  • לְשַׁכֵּךְ
   leshakekh
  פרסום
  הטיות הפועל לְשַׁכֵּךְ בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְשַׁכֵּךְ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְבַצֵּר, לְמַזֵּג, לְאַמֵּץ
  פרסום