הטיות פועל לְשַׁנּוֹת

X
הטה

בניין פיעל

Verbs in binyan pi’el can be recognized by the vowel i in the past tense, and having a prefixed מ- in the present tense (דיבר, מדבר). Sometimes pi’el verbs have a causative meaning (e.g. לימד 'taught', גידל 'grew (something)'). It is also commonly used for verbs with four-letter roots (e.g. לבזבז 'to waste') and verbs borrowed from foreign languages (e.g. לפלרטט 'to flirt').

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְשַׁנֶּה
  ani/ata/humeshane
 • אני/את/היאמְשַׁנָּה
  ani/at/himeshana
 • אנחנו/אתם/הןמְשַׁנִּים
  anakhnu/atem/henmeshanim
 • נחנו/אתן/הןמְשַׁנּוֹת
  נחנו/aten/henmeshanot

Past

 • אנישִׁינִּיתִי/שִׁינֵּיתִי/שִׁנִּיתִי/שִׁנֵּיתִי
  anishiniti/shineti/shiniti/shineti
 • אתהשִׁינִּיתָ/שִׁינֵּיתָ/שִׁנִּיתָ/שִׁנֵּיתָ
  atashinita/shineta/shinita/shineta
 • אתשִׁינִּית/שִׁינֵּית/שִׁנִּית/שִׁנֵּית
  atshinit/shinet/shinit/shinet
 • הואשִׁינָּה/שִׁנָּה
  hushina/shina
 • היאשִׁינְּתָה/שִׁנְּתָה
  hishinta/shinta
 • אנחנושִׁינֵּינוּ/שִׁינִּינוּ/שִׁנֵּינוּ/שִׁנִּינוּ
  anakhnushinenu/shininu/shinenu/shininu
 • אתםשִׁינֵּיתֶם/שִׁינִּיתֶם/שִׁנֵּיתֶם/שִׁנִּיתֶם
  atemshinetem/shinitem/shinetem/shinitem
 • אתןשִׁינֵּיתֶן/שִׁינִּיתֶן/שִׁנִּיתֶן/שִׁנֵּיתֶן
  atenshineten/shiniten/shiniten/shineten
 • הםשִׁינּוּ/שִׁנּוּ
  hemshinu/shinu
 • הןשִׁנּוּ/שִׁינּוּ
  henshinu/shinu

Future

 • אניאֲשַׁנֶּה
  aniashane
 • אתהתְּשַׁנֶּה
  atateshane
 • אתתְּשַׁנִּי
  atteshani
 • הואיְשַׁנֶּה
  huyeshane
 • היאתְּשַׁנֶּה
  hiteshane
 • אנחנונְשַׁנֶּה
  anakhnuneshane
 • אתםתְּשַׁנּוּ
  atemteshanu
 • אתןתְּשַׁנֶּינָה/תְּשַׁנּוּ
  atenteshaneyna/teshanu
 • הםיְשַׁנּוּ
  hemyeshanu
 • הןתְּשַׁנֶּינָה/יְשַׁנּוּ
  henteshaneyna/yeshanu

Imperative

 • אתהשַׁנֵּה
  atashane
 • אתשַׁנִּי
  atshani
 • אתםשַׁנּוּ
  atemshanu
 • אתןשַׁנֶּינָה/שַׁנּוּ
  atenshaneyna/shanu

Passive Participle

  Infinitive

  • לְשַׁנּוֹת
   leshanot
  פרסום
  הטיות הפועל לְשַׁנּוֹת בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְשַׁנּוֹת", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְנַכּוֹת, לְעַסּוֹת, לְחַוּוֹת
  פרסום