הטיות פועל לְתַבְנֵת

X
הטה

בניין פיעל

Verbs in binyan pi’el can be recognized by the vowel i in the past tense, and having a prefixed מ- in the present tense (דיבר, מדבר). Sometimes pi’el verbs have a causative meaning (e.g. לימד 'taught', גידל 'grew (something)'). It is also commonly used for verbs with four-letter roots (e.g. לבזבז 'to waste') and verbs borrowed from foreign languages (e.g. לפלרטט 'to flirt').

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְתַבְנֵת
  ani/ata/humetavnet
 • אני/את/היאמְתַבְנֶתֶת
  ani/at/himetavnetet
 • אנחנו/אתם/הןמְתַבְנְתִים
  anakhnu/atem/henmetavnetim
 • נחנו/אתן/הןמְתַבְנְתוֹת
  נחנו/aten/henmetavnetot

Past

 • אניתִּבְנַתִּי
  anitivnati
 • אתהתִּבְנַתָּ
  atativnata
 • אתתִּבְנַתְּ
  attivnat
 • הואתִּבְנֵת
  hutivnet
 • היאתִּבְנְתָה
  hitivneta
 • אנחנותִּבְנַתְנוּ
  anakhnutivnatnu
 • אתםתִּבְנַתֶּם
  atemtivnatem
 • אתןתִּבְנַתֶּן
  atentivnaten
 • הםתִּבְנְתוּ
  hemtivnetu
 • הןתִּבְנְתוּ
  hentivnetu

Future

 • אניאֲתַבְנֵת
  aniatavnet
 • אתהתְּתַבְנֵת
  atatetavnet
 • אתתְּתַבְנְתִי
  attetavneti
 • הואיְתַבְנֵת
  huyetavnet
 • היאתְּתַבְנֵת
  hitetavnet
 • אנחנונְתַבְנֵת
  anakhnunetavnet
 • אתםתְּתַבְנְתוּ
  atemtetavnetu
 • אתןתְּתַבְנֵתְנָה/תְּתַבְנְתוּ
  atentetavnetna/tetavnetu
 • הםיְתַבְנְתוּ
  hemyetavnetu
 • הןתְּתַבְנֵתְנָה/יְתַבְנְתוּ
  hentetavnetna/yetavnetu

Imperative

 • אתהתַּבְנֵת
  atatavnet
 • אתתַּבְנְתִי
  attavneti
 • אתםתַּבְנְתוּ
  atemtavnetu
 • אתןתַּבְנֵתְנָה/תַּבְנְתוּ
  atentavnetna/tavnetu

Passive Participle

  Infinitive

  • לְתַבְנֵת
   letavnet
  פרסום
  הטיות הפועל לְתַבְנֵת בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְתַבְנֵת", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְתַרְבֵּת, לְתַמְצֵת, לְתַכְנֵת
  פרסום