הטיות פועל לְתַגְבֵּר

X
הטה

בניין פיעל

Verbs in binyan pi’el can be recognized by the vowel i in the past tense, and having a prefixed מ- in the present tense (דיבר, מדבר). Sometimes pi’el verbs have a causative meaning (e.g. לימד 'taught', גידל 'grew (something)'). It is also commonly used for verbs with four-letter roots (e.g. לבזבז 'to waste') and verbs borrowed from foreign languages (e.g. לפלרטט 'to flirt').

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְתַגְבֵּר
  ani/ata/humetagber
 • אני/את/היאמְתַגְבֶּרֶת
  ani/at/himetagberet
 • אנחנו/אתם/הןמְתַגְבְּרִים
  anakhnu/atem/henmetagberim
 • נחנו/אתן/הןמְתַגְבְּרוֹת
  נחנו/aten/henmetagberot

Past

 • אניתִּגְבַּרְתִּי
  anitigbarti
 • אתהתִּגְבַּרְתָּ
  atatigbarta
 • אתתִּגְבַּרְתְּ
  attigbart
 • הואתִּגְבֵּר
  hutigber
 • היאתִּגְבְּרָה
  hitigbera
 • אנחנותִּגְבַּרְנוּ
  anakhnutigbarnu
 • אתםתִּגְבַּרְתֶּם
  atemtigbartem
 • אתןתִּגְבַּרְתֶּן
  atentigbarten
 • הםתִּגְבְּרוּ
  hemtigberu
 • הןתִּגְבְּרוּ
  hentigberu

Future

 • אניאֲתַגְבֵּר
  aniatagber
 • אתהתְּתַגְבֵּר
  atatetagber
 • אתתְּתַגְבְּרִי
  attetagberi
 • הואיְתַגְבֵּר
  huyetagber
 • היאתְּתַגְבֵּר
  hitetagber
 • אנחנונְתַגְבֵּר
  anakhnunetagber
 • אתםתְּתַגְבְּרוּ
  atemtetagberu
 • אתןתְּתַגְבְּרוּ/תְּתַגְבֵּרְנָה
  atentetagberu/tetagberna
 • הםיְתַגְבְּרוּ
  hemyetagberu
 • הןיְתַגְבְּרוּ/תְּתַגְבֵּרְנָה
  henyetagberu/tetagberna

Imperative

 • אתהתַּגְבֵּר
  atatagber
 • אתתַּגְבְּרִי
  attagberi
 • אתםתַּגְבְּרוּ
  atemtagberu
 • אתןתַּגְבְּרוּ/תַּגְבֵּרְנָה
  atentagberu/tagberna

Passive Participle

  Infinitive

  • לְתַגְבֵּר
   letagber
  פרסום
  הטיות הפועל לְתַגְבֵּר בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְתַגְבֵּר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְתַפְקֵד, לְאַלְתֵּר, לְזַמְזֵם
  פרסום