הטיות פועל לְתָרֵץ

X
הטה

בניין פיעל

Verbs in binyan pi’el can be recognized by the vowel i in the past tense, and having a prefixed מ- in the present tense (דיבר, מדבר). Sometimes pi’el verbs have a causative meaning (e.g. לימד 'taught', גידל 'grew (something)'). It is also commonly used for verbs with four-letter roots (e.g. לבזבז 'to waste') and verbs borrowed from foreign languages (e.g. לפלרטט 'to flirt').

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְתָרֵץ
  ani/ata/humetaretz
 • אני/את/היאמְתָרֶצֶת
  ani/at/himetaretzet
 • אנחנו/אתם/הןמְתָרְצִים
  anakhnu/atem/henmetartzim
 • נחנו/אתן/הןמְתָרְצוֹת
  נחנו/aten/henmetartzot

Past

 • אניתֵּירַצְתִּי/תֵּרַצְתִּי
  aniteratzti/teratzti
 • אתהתֵּירַצְתָּ/תֵּרַצְתָּ
  atateratzta/teratzta
 • אתתֵּירַצְתְּ/תֵּרַצְתְּ
  atteratzt/teratzt
 • הואתֵּירֵץ/תֵּרֵץ
  huteretz/teretz
 • היאתֵּירְצָה/תֵּרְצָה
  hitertza/tertza
 • אנחנותֵּירַצְנוּ/תֵּרַצְנוּ
  anakhnuteratznu/teratznu
 • אתםתֵּירַצְתֶּם/תֵּרַצְתֶּם
  atemteratztem/teratztem
 • אתןתֵּירַצְתֶּן/תֵּרַצְתֶּן
  atenteratzten/teratzten
 • הםתֵּירְצוּ/תֵּרְצוּ
  hemtertzu/tertzu
 • הןתֵּרְצוּ/תֵּירְצוּ
  hentertzu/tertzu

Future

 • אניאֲתָרֵץ
  aniataretz
 • אתהתְּתָרֵץ
  atatetaretz
 • אתתְּתָרְצִי
  attetartzi
 • הואיְתָרֵץ
  huyetaretz
 • היאתְּתָרֵץ
  hitetaretz
 • אנחנונְתָרֵץ
  anakhnunetaretz
 • אתםתְּתָרְצוּ
  atemtetartzu
 • אתןתְּתָרֵצְנָה/תְּתָרְצוּ
  atentetaretzna/tetartzu
 • הםיְתָרְצוּ
  hemyetartzu
 • הןתְּתָרֵצְנָה/יְתָרְצוּ
  hentetaretzna/yetartzu

Imperative

 • אתהתָּרֵץ
  atataretz
 • אתתָּרְצִי
  attartzi
 • אתםתָּרְצוּ
  atemtartzu
 • אתןתָּרֵצְנָה/תָּרְצוּ
  atentaretzna/tartzu

Passive Participle

  Infinitive

  • לְתָרֵץ
   letaretz
  פרסום
  הטיות הפועל לְתָרֵץ בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לְתָרֵץ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לְגָרֵשׁ, לְסָרֵק, לְצָרֵף
  פרסום