הטיות פועל לִכְרוֹת

X
הטה

Binyan qal (also known as binyan pa’al) is the most common binyan. It does not have any prefix in past or present tenses, and there is no pattern to the meaning of verbs in this binyan

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואכּוֹרֵת
  ani/ata/hukoret
 • אני/את/היאכּוֹרֶתֶת
  ani/at/hikoretet
 • אנחנו/אתם/הןכּוֹרְתִים
  anakhnu/atem/henkortim
 • נחנו/אתן/הןכּוֹרְתוֹת
  נחנו/aten/henkortot

Past

 • אניכָּרַתִּי
  anikarati
 • אתהכָּרַתָּ
  atakarata
 • אתכָּרַתְּ
  atkarat
 • הואכָּרַת
  hukarat
 • היאכָּרְתָה
  hikarta
 • אנחנוכָּרַתְנוּ
  anakhnukaratnu
 • אתםכְּרַתֶּם
  atemkratem
 • אתןכְּרַתֶּן
  atenkraten
 • הםכָּרְתוּ
  hemkartu
 • הןכָּרְתוּ
  henkartu

Future

 • אניאֶכְרוֹת/אֶכְרֹת
  aniekhrot/ekhrot
 • אתהתִּכְרוֹת/תִּכְרֹת
  atatikhrot/tikhrot
 • אתתִּכְרְתִי
  attikhreti
 • הואיִכְרוֹת/יִכְרֹת
  huyikhrot/yikhrot
 • היאתִּכְרוֹת/תִּכְרֹת
  hitikhrot/tikhrot
 • אנחנונִכְרוֹת/נִכְרֹת
  anakhnunikhrot/nikhrot
 • אתםתִּכְרְתוּ
  atemtikhretu
 • אתןתִּכְרוֹתְנָה/תִּכְרְתוּ/תִּכְרֹתְנָה
  atentikhrotna/tikhretu/tikhrotna
 • הםיִכְרְתוּ
  hemyikhretu
 • הןתִּכְרוֹתְנָה/יִכְרְתוּ/תִּכְרֹתְנָה
  hentikhrotna/yikhretu/tikhrotna

Imperative

 • אתהכְּרוֹת/כְּרֹת
  atakrot/krot
 • אתכִּרְתִי
  atkirti
 • אתםכִּרְתוּ
  atemkirtu
 • אתןכְּרוֹתְנָה/כִּרְתוּ/כְּרֹתְנָה
  atenkrotna/kirtu/krotna

Passive Participle

  Infinitive

  • לִכְרוֹת/לִכְרֹת
   likhrot/likhrot
  פרסום
  הטיות הפועל לִכְרוֹת בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לִכְרוֹת", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לִכְתּוֹת, לִשְׁתּוֹת, לִלְפּוֹת
  פרסום