הטיות פועל לִלְבּוֹשׁ

X
הטה

בניין קל

Binyan qal (also known as binyan pa’al) is the most common binyan. It does not have any prefix in past or present tenses, and there is no pattern to the meaning of verbs in this binyan

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואלוֹבֵשׁ
  ani/ata/hulovesh
 • אני/את/היאלוֹבֶשֶׁת
  ani/at/hiloveshet
 • אנחנו/אתם/הןלוֹבְשִׁים
  anakhnu/atem/henlovshim
 • נחנו/אתן/הןלוֹבְשׁוֹת
  נחנו/aten/henlovshot

Past

 • אנילָבַשְׁתִּי
  anilavashti
 • אתהלָבַשְׁתָּ
  atalavashta
 • אתלָבַשְׁתְּ
  atlavasht
 • הואלָבַשׁ
  hulavash
 • היאלָבְשָׁה
  hilavsha
 • אנחנולָבַשְׁנוּ
  anakhnulavashnu
 • אתםלְבַשְׁתֶּם
  atemlevashtem
 • אתןלְבַשְׁתֶּן
  atenlevashten
 • הםלָבְשׁוּ
  hemlavshu
 • הןלָבְשׁוּ
  henlavshu

Future

 • אניאֶלְבַּשׁ
  anielbash
 • אתהתִּלְבַּשׁ
  atatilbash
 • אתתִּלְבְּשִׁי
  attilbeshi
 • הואיִלְבַּשׁ
  huyilbash
 • היאתִּלְבַּשׁ
  hitilbash
 • אנחנונִלְבַּשׁ
  anakhnunilbash
 • אתםתִּלְבְּשׁוּ
  atemtilbeshu
 • אתןתִּלְבְּשׁוּ/תִּלְבַּשְׁנָה
  atentilbeshu/tilbashna
 • הםיִלְבְּשׁוּ
  hemyilbeshu
 • הןיִלְבְּשׁוּ/תִּלְבַּשְׁנָה
  henyilbeshu/tilbashna

Imperative

 • אתהלְבַשׁ
  atalevash
 • אתלִבְשִׁי
  atlivshi
 • אתםלִבְשׁוּ
  atemlivshu
 • אתןלִבְשׁוּ/לְבַשְׁנָה
  atenlivshu/levashna

Passive Participle

 • אני/אתה/הואלָבוּשׁ
  ani/ata/hulavush
 • אני/את/היאלְבוּשָׁה
  ani/at/hilevusha
 • אנחנו/אתם/הןלְבוּשִׁים
  anakhnu/atem/henlevushim
 • נחנו/אתן/הןלְבוּשׁוֹת
  נחנו/aten/henlevushot

Infinitive

 • לִלְבּוֹשׁ/לִלְבֹּשׁ
  lilbosh/lilbosh
פרסום
הטיות הפועל לִלְבּוֹשׁ בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לִלְבּוֹשׁ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פעלים דומים בעברית: לִגְבּוֹר, לִרְכּוֹב, לִרְבּוֹץ
פרסום