הטיות פועל לִקְבּוֹץ

X
הטה
ארגז כלים:  צורות

בניין קל

Binyan qal (also known as binyan pa’al) is the most common binyan. It does not have any prefix in past or present tenses, and there is no pattern to the meaning of verbs in this binyan.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואקוֹבֵץ
  ani/ata/hukovetz
 • אני/את/היאקוֹבֶצֶת
  ani/at/hikovetzet
 • אנחנו/אתם/הןקוֹבְצִים
  anakhnu/atem/henkovtzim
 • נחנו/אתן/הןקוֹבְצוֹת
  נחנו/aten/henkovtzot

Past

 • אניקָבַצְתִּי
  anikavatzti
 • אתהקָבַצְתָּ
  atakavatzta
 • אתקָבַצְתְּ
  atkavatzt
 • הואקָבַץ
  hukavatz
 • היאקָבְצָה
  hikavtza
 • אנחנוקָבַצְנוּ
  anakhnukavatznu
 • אתםקְבַצְתֶּם
  atemkvatztem
 • אתןקְבַצְתֶּן
  atenkvatzten
 • הםקָבְצוּ
  hemkavtzu
 • הןקָבְצוּ
  henkavtzu

Future

 • אניאֶקְבּוֹץ/אֶקְבֹּץ
  aniekbotz/ekbotz
 • אתהתִּקְבּוֹץ/תִּקְבֹּץ
  atatikbotz/tikbotz
 • אתתִּקְבְּצִי
  attikbetzi
 • הואיִקְבּוֹץ/יִקְבֹּץ
  huyikbotz/yikbotz
 • היאתִּקְבּוֹץ/תִּקְבֹּץ
  hitikbotz/tikbotz
 • אנחנונִקְבּוֹץ/נִקְבֹּץ
  anakhnunikbotz/nikbotz
 • אתםתִּקְבְּצוּ
  atemtikbetzu
 • אתןתִּקְבּוֹצְנָה/תִּקְבְּצוּ/תִּקְבֹּצְנָה
  atentikbotzna/tikbetzu/tikbotzna
 • הםיִקְבְּצוּ
  hemyikbetzu
 • הןתִּקְבּוֹצְנָה/יִקְבְּצוּ/תִּקְבֹּצְנָה
  hentikbotzna/yikbetzu/tikbotzna

Imperative

 • אתהקְבוֹץ/קְבֹץ
  atakvotz/kvotz
 • אתקִבְצִי
  atkivtzi
 • אתםקִבְצוּ
  atemkivtzu
 • אתןקְבוֹצְנָה/קִבְצוּ/קְבֹצְנָה
  atenkvotzna/kivtzu/kvotzna

Passive Participle

 • אני/אתה/הואקָבוּץ
  ani/ata/hukavutz
 • אני/את/היאקְבוּצָה
  ani/at/hikvutza
 • אנחנו/אתם/הןקְבוּצִים
  anakhnu/atem/henkvutzim
 • נחנו/אתן/הןקְבוּצוֹת
  נחנו/aten/henkvutzot

Infinitive

 • לִקְבּוֹץ/לִקְבֹּץ
  likbotz/likbotz
פרסום
הטיות הפועל לִקְבּוֹץ בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לִקְבּוֹץ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פעלים דומים בעברית: לִנְבּוֹט, לִגְזוֹל, לִפְרוֹשׁ
פרסום