הטיות פועל לֶאֱצוֹל

X
הטה

בניין קל

Binyan qal (also known as binyan pa’al) is the most common binyan. It does not have any prefix in past or present tenses, and there is no pattern to the meaning of verbs in this binyan

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואאוֹצֵל
  ani/ata/huotzel
 • אני/את/היאאוֹצֶלֶת
  ani/at/hiotzelet
 • אנחנו/אתם/הןאוֹצְלִים
  anakhnu/atem/henotzlim
 • נחנו/אתן/הןאוֹצְלוֹת
  נחנו/aten/henotzlot

Past

 • אניאָצַלְתִּי
  aniatzalti
 • אתהאָצַלְתָּ
  ataatzalta
 • אתאָצַלְתְּ
  atatzalt
 • הואאָצַל
  huatzal
 • היאאָצְלָה
  hiatzla
 • אנחנואָצַלְנוּ
  anakhnuatzalnu
 • אתםאֲצַלְתֶּם
  atematzaltem
 • אתןאֲצַלְתֶּן
  atenatzalten
 • הםאָצְלוּ
  hematzlu
 • הןאָצְלוּ
  henatzlu

Future

 • אניאֶאֱצוֹל/אֶאֱצֹל
  anie'etzol/e'etzol
 • אתהתֶּאֱצוֹל/תֶּאֱצֹל
  atate'etzol/te'etzol
 • אתתַּאַצְלִי/תֶּאֶצְלִי
  atta'atzli/te'etzli
 • הואיֶאֱצוֹל/יֶאֱצֹל
  huye'etzol/ye'etzol
 • היאתֶּאֱצוֹל/תֶּאֱצֹל
  hite'etzol/te'etzol
 • אנחנונֶאֱצוֹל/נֶאֱצֹל
  anakhnune'etzol/ne'etzol
 • אתםתֶּאֶצְלוּ/תַּאַצְלוּ
  atemte'etzlu/ta'atzlu
 • אתןתֶּאֶצְלוּ/תֶּאֱצוֹלְנָה/תַּאַצְלוּ/תֶּאֱצֹלְנָה
  atente'etzlu/te'etzolna/ta'atzlu/te'etzolna
 • הםיַאַצְלוּ/יֶאֶצְלוּ
  hemya'atzlu/ye'etzlu
 • הןתֶּאֱצוֹלְנָה/יַאַצְלוּ/יֶאֶצְלוּ/תֶּאֱצֹלְנָה
  hente'etzolna/ya'atzlu/ye'etzlu/te'etzolna

Imperative

 • אתהאֱצוֹל/אֱצֹל
  ataetzol/etzol
 • אתאִצְלִי
  atitzli
 • אתםאִצְלוּ
  atemitzlu
 • אתןאֱצוֹלְנָה/אִצְלוּ/אֱצֹלְנָה
  atenetzolna/itzlu/etzolna

Passive Participle

 • אני/אתה/הואאָצוּל
  ani/ata/huatzul
 • אני/את/היאאֲצוּלָה
  ani/at/hiatzula
 • אנחנו/אתם/הןאֲצוּלִים
  anakhnu/atem/henatzulim
 • נחנו/אתן/הןאֲצוּלוֹת
  נחנו/aten/henatzulot

Infinitive

 • לֶאֱצוֹל/לֶאֱצֹל
  le'etzol/le'etzol
פרסום
הטיות הפועל לֶאֱצוֹל בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לֶאֱצוֹל", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פעלים דומים בעברית: לֶאֱכוֹף, לֶאֱגוֹר, לֶאֱסוֹר
פרסום