הטיות פועל לֶאֱצוֹל: הווה, עתיד | הטיית פעלים בעברית

X
הטה
ארגז כלים:  צורות

le'etzol

בניין קל

Binyan qal (also known as binyan pa’al) is the most common binyan. It does not have any prefix in past or present tenses, and there is no pattern to the meaning of verbs in this binyan.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואאוֹצֵל
  ani/ata/huotzel
 • אני/את/היאאוֹצֶלֶת
  ani/at/hiotzelet
 • אנחנו/אתם/הןאוֹצְלִים
  anakhnu/atem/henotzlim
 • נחנו/אתן/הןאוֹצְלוֹת
  נחנו/aten/henotzlot

Past

 • אניאָצַלְתִּי
  aniatzalti
 • אתהאָצַלְתָּ
  ataatzalta
 • אתאָצַלְתְּ
  atatzalt
 • הואאָצַל
  huatzal
 • היאאָצְלָה
  hiatzla
 • אנחנואָצַלְנוּ
  anakhnuatzalnu
 • אתםאֲצַלְתֶּם
  atematzaltem
 • אתןאֲצַלְתֶּן
  atenatzalten
 • הםאָצְלוּ
  hematzlu
 • הןאָצְלוּ
  henatzlu

Future

 • אניאֶאֱצוֹל/אֶאֱצֹל
  anie'etzol/e'etzol
 • אתהתֶּאֱצוֹל/תֶּאֱצֹל
  atate'etzol/te'etzol
 • אתתַּאַצְלִי/תֶּאֶצְלִי
  atta'atzli/te'etzli
 • הואיֶאֱצוֹל/יֶאֱצֹל
  huye'etzol/ye'etzol
 • היאתֶּאֱצוֹל/תֶּאֱצֹל
  hite'etzol/te'etzol
 • אנחנונֶאֱצוֹל/נֶאֱצֹל
  anakhnune'etzol/ne'etzol
 • אתםתֶּאֶצְלוּ/תַּאַצְלוּ
  atemte'etzlu/ta'atzlu
 • אתןתֶּאֶצְלוּ/תֶּאֱצוֹלְנָה/תַּאַצְלוּ/תֶּאֱצֹלְנָה
  atente'etzlu/te'etzolna/ta'atzlu/te'etzolna
 • הםיַאַצְלוּ/יֶאֶצְלוּ
  hemya'atzlu/ye'etzlu
 • הןתֶּאֱצוֹלְנָה/יַאַצְלוּ/יֶאֶצְלוּ/תֶּאֱצֹלְנָה
  hente'etzolna/ya'atzlu/ye'etzlu/te'etzolna

Imperative

 • אתהאֱצוֹל/אֱצֹל
  ataetzol/etzol
 • אתאִצְלִי
  atitzli
 • אתםאִצְלוּ
  atemitzlu
 • אתןאֱצוֹלְנָה/אִצְלוּ/אֱצֹלְנָה
  atenetzolna/itzlu/etzolna

Passive Participle

 • אני/אתה/הואאָצוּל
  ani/ata/huatzul
 • אני/את/היאאֲצוּלָה
  ani/at/hiatzula
 • אנחנו/אתם/הןאֲצוּלִים
  anakhnu/atem/henatzulim
 • נחנו/אתן/הןאֲצוּלוֹת
  נחנו/aten/henatzulot

Infinitive

 • לֶאֱצוֹל/לֶאֱצֹל
  le'etzol/le'etzol
פרסום
לֶאֱצוֹל verb conjugation to all tenses, modes and persons.
Search the definition and the translation in context for “לֶאֱצוֹל”, with examples of use extracted from real-life communication.
פעלים דומים בעברית: לֶאֱרוֹז, לֶאֱרוֹב, לֶאֱטוֹם
פרסום