הטיות פועל לַחְלוֹב

X
הטה

בניין קל

Binyan qal (also known as binyan pa’al) is the most common binyan. It does not have any prefix in past or present tenses, and there is no pattern to the meaning of verbs in this binyan

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואחוֹלֵב
  ani/ata/hukholev
 • אני/את/היאחוֹלֶבֶת
  ani/at/hikholevet
 • אנחנו/אתם/הןחוֹלְבִים
  anakhnu/atem/henkholvim
 • נחנו/אתן/הןחוֹלְבוֹת
  נחנו/aten/henkholvot

Past

 • אניחָלַבְתִּי
  anikhalavti
 • אתהחָלַבְתָּ
  atakhalavta
 • אתחָלַבְתְּ
  atkhalavt
 • הואחָלַב
  hukhalav
 • היאחָלְבָה
  hikhalva
 • אנחנוחָלַבְנוּ
  anakhnukhalavnu
 • אתםחֲלַבְתֶּם
  atemkhalavtem
 • אתןחֲלַבְתֶּן
  atenkhalavten
 • הםחָלְבוּ
  hemkhalvu
 • הןחָלְבוּ
  henkhalvu

Future

 • אניאֶחְלּוֹב/אֶחְלֹּב
  aniekhlov/ekhlov
 • אתהתַּחְלּוֹב/תַּחְלֹּב
  atatakhlov/takhlov
 • אתתַּחְלְּבִי
  attakhlevi
 • הואיַחְלּוֹב/יַחְלֹּב
  huyakhlov/yakhlov
 • היאתַּחְלּוֹב/תַּחְלֹּב
  hitakhlov/takhlov
 • אנחנונַחְלּוֹב/נַחְלֹּב
  anakhnunakhlov/nakhlov
 • אתםתַּחְלְּבוּ
  atemtakhlevu
 • אתןתַּחְלּוֹבְנָה/תַּחְלְּבוּ/תַּחְלֹּבְנָה
  atentakhlovna/takhlevu/takhlovna
 • הםיַחְלְּבוּ
  hemyakhlevu
 • הןתַּחְלּוֹבְנָה/יַחְלְּבוּ/תַּחְלֹּבְנָה
  hentakhlovna/yakhlevu/takhlovna

Imperative

 • אתהחֲלוֹב/חֲלֹב
  atakhalov/khalov
 • אתחִלְבִי
  atkhilvi
 • אתםחִלְבוּ
  atemkhilvu
 • אתןחֲלוֹבְנָה/חִלְבוּ/חֲלֹבְנָה
  atenkhalovna/khilvu/khalovna

Passive Participle

 • אני/אתה/הואחָלוּב
  ani/ata/hukhaluv
 • אני/את/היאחֲלוּבָה
  ani/at/hikhaluva
 • אנחנו/אתם/הןחֲלוּבִים
  anakhnu/atem/henkhaluvim
 • נחנו/אתן/הןחֲלוּבוֹת
  נחנו/aten/henkhaluvot

Infinitive

 • לַחְלוֹב/לַחְלֹב
  lakhlov/lakhlov
פרסום
הטיות הפועל לַחְלוֹב בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לַחְלוֹב", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פעלים דומים בעברית: לַעְטוֹף, לַחְפּוֹף, לַחְזוֹר
פרסום