הטיות פועל לַחְלוֹק

X
הטה

בניין קל

Binyan qal (also known as binyan pa’al) is the most common binyan. It does not have any prefix in past or present tenses, and there is no pattern to the meaning of verbs in this binyan

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואחוֹלֵק
  ani/ata/hukholek
 • אני/את/היאחוֹלֶקֶת
  ani/at/hikholeket
 • אנחנו/אתם/הןחוֹלְקִים
  anakhnu/atem/henkholkim
 • נחנו/אתן/הןחוֹלְקוֹת
  נחנו/aten/henkholkot

Past

 • אניחָלַקְתִּי
  anikhalakti
 • אתהחָלַקְתָּ
  atakhalakta
 • אתחָלַקְתְּ
  atkhalakt
 • הואחָלַק
  hukhalak
 • היאחָלְקָה
  hikhalka
 • אנחנוחָלַקְנוּ
  anakhnukhalaknu
 • אתםחֲלַקְתֶּם
  atemkhalaktem
 • אתןחֲלַקְתֶּן
  atenkhalakten
 • הםחָלְקוּ
  hemkhalku
 • הןחָלְקוּ
  henkhalku

Future

 • אניאֶחְלּוֹק/אֶחְלֹּק
  aniekhlok/ekhlok
 • אתהתַּחְלּוֹק/תַּחְלֹּק
  atatakhlok/takhlok
 • אתתַּחְלְּקִי
  attakhleki
 • הואיַחְלּוֹק/יַחְלֹּק
  huyakhlok/yakhlok
 • היאתַּחְלּוֹק/תַּחְלֹּק
  hitakhlok/takhlok
 • אנחנונַחְלּוֹק/נַחְלֹּק
  anakhnunakhlok/nakhlok
 • אתםתַּחְלְּקוּ
  atemtakhleku
 • אתןתַּחְלּוֹקְנָה/תַּחְלְּקוּ/תַּחְלֹּקְנָה
  atentakhlokna/takhleku/takhlokna
 • הםיַחְלְּקוּ
  hemyakhleku
 • הןיַחְלְּקוּ/תַּחְלּוֹקְנָה/תַּחְלֹּקְנָה
  henyakhleku/takhlokna/takhlokna

Imperative

 • אתהחֲלוֹק/חֲלֹק
  atakhalok/khalok
 • אתחִלְקִי
  atkhilki
 • אתםחִלְקוּ
  atemkhilku
 • אתןחִלְקוּ/חֲלוֹקְנָה/חֲלֹקְנָה
  atenkhilku/khalokna/khalokna

Passive Participle

 • אני/אתה/הואחָלוּק
  ani/ata/hukhaluk
 • אני/את/היאחֲלוּקָה
  ani/at/hikhaluka
 • אנחנו/אתם/הןחֲלוּקִים
  anakhnu/atem/henkhalukim
 • נחנו/אתן/הןחֲלוּקוֹת
  נחנו/aten/henkhalukot

Infinitive

 • לַחְלוֹק/לַחְלֹק
  lakhlok/lakhlok
פרסום
הטיות הפועל לַחְלוֹק בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לַחְלוֹק", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פעלים דומים בעברית: לַחְגּוֹג, לַחְלוֹף, לַחְסוֹם
פרסום