הטיות פועל לַעְזוֹב

X
הטה

בניין קל

Binyan qal (also known as binyan pa’al) is the most common binyan. It does not have any prefix in past or present tenses, and there is no pattern to the meaning of verbs in this binyan

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואעוֹזֵב
  ani/ata/huozev
 • אני/את/היאעוֹזֶבֶת
  ani/at/hiozevet
 • אנחנו/אתם/הןעוֹזְבִים
  anakhnu/atem/henozvim
 • נחנו/אתן/הןעוֹזְבוֹת
  נחנו/aten/henozvot

Past

 • אניעָזַבְתִּי
  aniazavti
 • אתהעָזַבְתָּ
  ataazavta
 • אתעָזַבְתְּ
  atazavt
 • הואעָזַב
  huazav
 • היאעָזְבָה
  hiazva
 • אנחנועָזַבְנוּ
  anakhnuazavnu
 • אתםעֲזַבְתֶּם
  atemazavtem
 • אתןעֲזַבְתֶּן
  atenazavten
 • הםעָזְבוּ
  hemazvu
 • הןעָזְבוּ
  henazvu

Future

 • אניאֶעְזּוֹב/אֶעְזֹּב
  aniezov/ezov
 • אתהתַּעְזּוֹב/תַּעְזֹּב
  atatazov/tazov
 • אתתַּעְזְּבִי
  attazevi
 • הואיַעְזּוֹב/יַעְזֹּב
  huyazov/yazov
 • היאתַּעְזּוֹב/תַּעְזֹּב
  hitazov/tazov
 • אנחנונַעְזּוֹב/נַעְזֹּב
  anakhnunazov/nazov
 • אתםתַּעְזְּבוּ
  atemtazevu
 • אתןתַּעְזּוֹבְנָה/תַּעְזְּבוּ/תַּעְזֹּבְנָה
  atentazovna/tazevu/tazovna
 • הםיַעְזְּבוּ
  hemyazevu
 • הןתַּעְזּוֹבְנָה/יַעְזְּבוּ/תַּעְזֹּבְנָה
  hentazovna/yazevu/tazovna

Imperative

 • אתהעֲזוֹב/עֲזֹב
  ataazov/azov
 • אתעִזְבִי
  atizvi
 • אתםעִזְבוּ
  atemizvu
 • אתןעֲזוֹבְנָה/עִזְבוּ/עֲזֹבְנָה
  atenazovna/izvu/azovna

Passive Participle

 • אני/אתה/הואעָזוּב
  ani/ata/huazuv
 • אני/את/היאעֲזוּבָה
  ani/at/hiazuva
 • אנחנו/אתם/הןעֲזוּבִים
  anakhnu/atem/henazuvim
 • נחנו/אתן/הןעֲזוּבוֹת
  נחנו/aten/henazuvot

Infinitive

 • לַעְזוֹב/לַעְזֹב
  lazov/lazov
פרסום
הטיות הפועל לַעְזוֹב בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לַעְזוֹב", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פעלים דומים בעברית: לַחְשׁוֹד, לַעְטוֹף, לַחְנוֹק
פרסום