הטיות פועל לָמוּת

X
הטה

בניין קל

Binyan qal (also known as binyan pa’al) is the most common binyan. It does not have any prefix in past or present tenses, and there is no pattern to the meaning of verbs in this binyan

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמֵת
  ani/ata/humet
 • אני/את/היאמֵתָה
  ani/at/himeta
 • אנחנו/אתם/הןמֵתִים
  anakhnu/atem/henmetim
 • נחנו/אתן/הןמֵתוֹת
  נחנו/aten/henmetot

Past

 • אנימַתִּי
  animati
 • אתהמַתָּ
  atamata
 • אתמַתְּ
  atmat
 • הואמֵת
  humet
 • היאמֵתָה
  himeta
 • אנחנומַתְנוּ
  anakhnumatnu
 • אתםמַתֶּם
  atemmatem
 • אתןמַתֶּן
  atenmaten
 • הםמֵתוּ
  hemmetu
 • הןמֵתוּ
  henmetu

Future

 • אניאָמוּת
  aniamut
 • אתהתָּמוּת
  atatamut
 • אתתָּמוּתִי
  attamuti
 • הואיָמוּת
  huyamut
 • היאתָּמוּת
  hitamut
 • אנחנונָמוּת
  anakhnunamut
 • אתםתָּמוּתוּ
  atemtamutu
 • אתןתְּמוּתֶינָה/תָּמוֹתְנָה/תָּמוּתוּ/תָּמֹתְנָה
  atentemuteyna/tamotna/tamutu/tamotna
 • הםיָמוּתוּ
  hemyamutu
 • הןתְּמוּתֶינָה/תָּמוֹתְנָה/יָמוּתוּ/תָּמוֹתְנָה
  hentemuteyna/tamotna/yamutu/tamotna

Imperative

 • אתהמוּת
  atamut
 • אתמוּתִי
  atmuti
 • אתםמוּתוּ
  atemmutu
 • אתןמוּתֶינָה/מוֹתְנָה/מוּתוּ/מֹתְנָה
  atenmuteyna/motna/mutu/motna

Passive Participle

  Infinitive

  • לָמוּת
   lamut
  פרסום
  הטיות הפועל לָמוּת בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לָמוּת", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פרסום