הטיות פועל לָסוֹב

X
הטה

בניין קל

Binyan qal (also known as binyan pa’al) is the most common binyan. It does not have any prefix in past or present tenses, and there is no pattern to the meaning of verbs in this binyan

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואסַב
  ani/ata/husav
 • אני/את/היאסַבָּה
  ani/at/hisaba
 • אנחנו/אתם/הןסַבִּים
  anakhnu/atem/hensabim
 • נחנו/אתן/הןסַבּוֹת
  נחנו/aten/hensabot

Past

 • אניסַבּוֹתִי
  anisaboti
 • אתהסַבּוֹתָ
  atasabota
 • אתסַבּוֹת
  atsabot
 • הואסַב
  husav
 • היאסַבָּה
  hisaba
 • אנחנוסַבּוֹנוּ
  anakhnusabonu
 • אתםסַבּוֹתֶם
  atemsabotem
 • אתןסַבּוֹתֶן
  atensaboten
 • הםסַבּוּ
  hemsabu
 • הןסַבּוּ
  hensabu

Future

 • אניאָסוֹב/אָסֹב
  aniasov/asov
 • אתהתָּסוֹב/תָּסֹב
  atatasov/tasov
 • אתתָּסוֹבִּי/תָּסֹבִּי
  attasobi/tasobi
 • הואיָסוֹב/יָסֹב
  huyasov/yasov
 • היאתָּסוֹב/תָּסֹב
  hitasov/tasov
 • אנחנונָסוֹב/נָסֹב
  anakhnunasov/nasov
 • אתםתָּסוֹבּוּ/תָּסֹבּוּ
  atemtasobu/tasobu
 • אתןתְּסוּבֶּינָה/תָּסוֹבְנָה/תָּסוֹבּוּ/תְּסֻבֶּינָה/תָּסֹבְנָה/תָּסֹבּוּ
  atentesubeyna/tasovna/tasobu/tesubeyna/tasovna/tasobu
 • הםיָסוֹבּוּ/יָסֹבּוּ
  hemyasobu/yasobu
 • הןיָסוֹבּוּ/תָּסוֹבְנָה/תְּסוּבֶּינָה/תְּסֻבֶּינָה/יָסֹבּוּ/תָּסֹבְנָה
  henyasobu/tasovna/tesubeyna/tesubeyna/yasobu/tasovna

Imperative

 • אתהסוֹב/סֹב
  atasov/sov
 • אתסוֹבִּי/סֹבִּי
  atsobi/sobi
 • אתםסוֹבּוּ/סֹבּוּ
  atemsobu/sobu
 • אתןסֻבֶּינָה/סוּבֶּינָה/סוֹבְנָה/סוֹבּוּ/סֹבְנָה/סֹבּוּ
  atensubeyna/subeyna/sovna/sobu/sovna/sobu

Passive Participle

  Infinitive

  • לָסוֹב/לָסֹב
   lasov/lasov
  פרסום
  הטיות הפועל לָסוֹב בכל זמנים, מודוס וגופות.
  חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "לָסוֹב", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
  פעלים דומים בעברית: לָחוֹג, לָבוֹז
  פרסום