הטיות פועל מֻגְנַט

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְמוּגְנָט/מְמֻגְנָט
  ani/ata/humemugnat/memugnat
 • אני/את/היאמְמוּגְנֶטֶת/מְמֻגְנֶטֶת
  ani/at/himemugnetet/memugnetet
 • אנחנו/אתם/הןמְמוּגְנָטִים/מְמֻגְנָטִים
  anakhnu/atem/henmemugnatim/memugnatim
 • נחנו/אתן/הןמְמוּגְנָטוֹת/מְמֻגְנָטוֹת
  נחנו/aten/henmemugnatot/memugnatot

Past

 • אנימוּגְנַטְתִּי/מֻגְנַטְתִּי
  animugnatti/mugnatti
 • אתהמוּגְנַטְתָּ/מֻגְנַטְתָּ
  atamugnatta/mugnatta
 • אתמוּגְנַטְתְּ/מֻגְנַטְתְּ
  atmugnatt/mugnatt
 • הואמֻגְנַט/מוּגְנַט
  humugnat/mugnat
 • היאמוּגְנְטָה/מֻגְנְטָה
  himugneta/mugneta
 • אנחנומוּגְנַטְנוּ/מֻגְנַטְנוּ
  anakhnumugnatnu/mugnatnu
 • אתםמוּגְנַטְתֶּם/מֻגְנַטְתֶּם
  atemmugnattem/mugnattem
 • אתןמוּגְנַטְתֶּן/מֻגְנַטְתֶּן
  atenmugnatten/mugnatten
 • הםמוּגְנְטוּ/מֻגְנְטוּ
  hemmugnetu/mugnetu
 • הןמוּגְנְטוּ/מֻגְנְטוּ
  henmugnetu/mugnetu

Future

 • אניאֲמוּגְנַט/אֲמֻגְנַט
  aniamugnat/amugnat
 • אתהתְּמוּגְנַט/תְּמֻגְנַט
  atatemugnat/temugnat
 • אתתְּמוּגְנְטִי/תְּמֻגְנְטִי
  attemugneti/temugneti
 • הואיְמוּגְנַט/יְמֻגְנַט
  huyemugnat/yemugnat
 • היאתְּמוּגְנַט/תְּמֻגְנַט
  hitemugnat/temugnat
 • אנחנונְמוּגְנַט/נְמֻגְנַט
  anakhnunemugnat/nemugnat
 • אתםתְּמוּגְנְטוּ/תְּמֻגְנְטוּ
  atemtemugnetu/temugnetu
 • אתןתְּמוּגְנַטְנָה/תְּמוּגְנְטוּ/תְּמֻגְנְטוּ/תְּמֻגְנַטְנָה
  atentemugnatna/temugnetu/temugnetu/temugnatna
 • הםיְמוּגְנְטוּ/יְמֻגְנְטוּ
  hemyemugnetu/yemugnetu
 • הןתְּמוּגְנַטְנָה/יְמוּגְנְטוּ/תְּמֻגְנַטְנָה/יְמֻגְנְטוּ
  hentemugnatna/yemugnetu/temugnatna/yemugnetu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל מֻגְנַט בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "מֻגְנַט", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: טֻשְׁטַשׁ, אֻקְלַם, דֻּלְדַּל
    פרסום