הטיות פועל מֻדַּר

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְמוּדָּר/מְמֻדָּר
  ani/ata/humemudar/memudar
 • אני/את/היאמְמוּדֶּרֶת/מְמֻדֶּרֶת
  ani/at/himemuderet/memuderet
 • אנחנו/אתם/הןמְמוּדָּרִים/מְמֻדָּרִים
  anakhnu/atem/henmemudarim/memudarim
 • נחנו/אתן/הןמְמוּדָּרוֹת/מְמֻדָּרוֹת
  נחנו/aten/henmemudarot/memudarot

Past

 • אנימוּדַּרְתִּי/מֻדַּרְתִּי
  animudarti/mudarti
 • אתהמוּדַּרְתָּ/מֻדַּרְתָּ
  atamudarta/mudarta
 • אתמוּדַּרְתְּ/מֻדַּרְתְּ
  atmudart/mudart
 • הואמֻדַּר/מוּדַּר
  humudar/mudar
 • היאמוּדְּרָה/מֻדְּרָה
  himudra/mudra
 • אנחנומוּדַּרְנוּ/מֻדַּרְנוּ
  anakhnumudarnu/mudarnu
 • אתםמוּדַּרְתֶּם/מֻדַּרְתֶּם
  atemmudartem/mudartem
 • אתןמוּדַּרְתֶּן/מֻדַּרְתֶּן
  atenmudarten/mudarten
 • הםמוּדְּרוּ/מֻדְּרוּ
  hemmudru/mudru
 • הןמוּדְּרוּ/מֻדְּרוּ
  henmudru/mudru

Future

 • אניאֲמוּדַּר/אֲמֻדַּר
  aniamudar/amudar
 • אתהתְּמוּדַּר/תְּמֻדַּר
  atatemudar/temudar
 • אתתְּמוּדְּרִי/תְּמֻדְּרִי
  attemudri/temudri
 • הואיְמוּדַּר/יְמֻדַּר
  huyemudar/yemudar
 • היאתְּמוּדַּר/תְּמֻדַּר
  hitemudar/temudar
 • אנחנונְמוּדַּר/נְמֻדַּר
  anakhnunemudar/nemudar
 • אתםתְּמוּדְּרוּ/תְּמֻדְּרוּ
  atemtemudru/temudru
 • אתןתְּמוּדַּרְנָה/תְּמוּדְּרוּ/תְּמֻדַּרְנָה/תְּמֻדְּרוּ
  atentemudarna/temudru/temudarna/temudru
 • הםיְמוּדְּרוּ/יְמֻדְּרוּ
  hemyemudru/yemudru
 • הןתְּמוּדַּרְנָה/יְמוּדְּרוּ/תְּמֻדַּרְנָה/יְמֻדְּרוּ
  hentemudarna/yemudru/temudarna/yemudru

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל מֻדַּר בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "מֻדַּר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: נֻשַּׁק, צֻדַּד, חֻשַּׁל
    פרסום