הטיות פועל מֻלְכַּד

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְמוּלְכָּד/מְמֻלְכָּד
  ani/ata/humemulkad/memulkad
 • אני/את/היאמְמוּלְכֶּדֶת/מְמֻלְכֶּדֶת
  ani/at/himemulkedet/memulkedet
 • אנחנו/אתם/הןמְמוּלְכָּדִים/מְמֻלְכָּדִים
  anakhnu/atem/henmemulkadim/memulkadim
 • נחנו/אתן/הןמְמוּלְכָּדוֹת/מְמֻלְכָּדוֹת
  נחנו/aten/henmemulkadot/memulkadot

Past

 • אנימוּלְכַּדְתִּי/מֻלְכַּדְתִּי
  animulkadti/mulkadti
 • אתהמוּלְכַּדְתָּ/מֻלְכַּדְתָּ
  atamulkadta/mulkadta
 • אתמוּלְכַּדְתְּ/מֻלְכַּדְתְּ
  atmulkadet/mulkadet
 • הואמֻלְכַּד/מוּלְכַּד
  humulkad/mulkad
 • היאמוּלְכְּדָה/מֻלְכְּדָה
  himulkeda/mulkeda
 • אנחנומוּלְכַּדְנוּ/מֻלְכַּדְנוּ
  anakhnumulkadnu/mulkadnu
 • אתםמוּלְכַּדְתֶּם/מֻלְכַּדְתֶּם
  atemmulkadtem/mulkadtem
 • אתןמוּלְכַּדְתֶּן/מֻלְכַּדְתֶּן
  atenmulkadten/mulkadten
 • הםמוּלְכְּדוּ/מֻלְכְּדוּ
  hemmulkedu/mulkedu
 • הןמוּלְכְּדוּ/מֻלְכְּדוּ
  henmulkedu/mulkedu

Future

 • אניאֲמוּלְכַּד/אֲמֻלְכַּד
  aniamulkad/amulkad
 • אתהתְּמוּלְכַּד/תְּמֻלְכַּד
  atatemulkad/temulkad
 • אתתְּמוּלְכְּדִי/תְּמֻלְכְּדִי
  attemulkedi/temulkedi
 • הואיְמוּלְכַּד/יְמֻלְכַּד
  huyemulkad/yemulkad
 • היאתְּמוּלְכַּד/תְּמֻלְכַּד
  hitemulkad/temulkad
 • אנחנונְמוּלְכַּד/נְמֻלְכַּד
  anakhnunemulkad/nemulkad
 • אתםתְּמוּלְכְּדוּ/תְּמֻלְכְּדוּ
  atemtemulkedu/temulkedu
 • אתןתְּמוּלְכְּדוּ/תְּמוּלְכַּדְנָה/תְּמֻלְכְּדוּ/תְּמֻלְכַּדְנָה
  atentemulkedu/temulkadna/temulkedu/temulkadna
 • הםיְמוּלְכְּדוּ/יְמֻלְכְּדוּ
  hemyemulkedu/yemulkedu
 • הןיְמוּלְכְּדוּ/תְּמוּלְכַּדְנָה/יְמֻלְכְּדוּ/תְּמֻלְכַּדְנָה
  henyemulkedu/temulkadna/yemulkedu/temulkadna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל מֻלְכַּד בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "מֻלְכַּד", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: סֻבְסַד, שֻׁרְבַּט, דֻּלְדַּל
    פרסום