הטיות פועל מֻסְחַר

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְמוּסְחָר/מְמֻסְחָר
  ani/ata/humemuskhar/memuskhar
 • אני/את/היאמְמוּסְחֶרֶת/מְמֻסְחֶרֶת
  ani/at/himemuskheret/memuskheret
 • אנחנו/אתם/הןמְמוּסְחָרִים/מְמֻסְחָרִים
  anakhnu/atem/henmemuskharim/memuskharim
 • נחנו/אתן/הןמְמוּסְחָרוֹת/מְמֻסְחָרוֹת
  נחנו/aten/henmemuskharot/memuskharot

Past

 • אנימוּסְחַרְתִּי/מֻסְחַרְתִּי
  animuskharti/muskharti
 • אתהמוּסְחַרְתָּ/מֻסְחַרְתָּ
  atamuskharta/muskharta
 • אתמוּסְחַרְתְּ/מֻסְחַרְתְּ
  atmuskhart/muskhart
 • הואמֻסְחַר/מוּסְחַר
  humuskhar/muskhar
 • היאמוּסְחֲרָה/מֻסְחֲרָה
  himuskhara/muskhara
 • אנחנומוּסְחַרְנוּ/מֻסְחַרְנוּ
  anakhnumuskharnu/muskharnu
 • אתםמוּסְחַרְתֶּם/מֻסְחַרְתֶּם
  atemmuskhartem/muskhartem
 • אתןמוּסְחַרְתֶּן/מֻסְחַרְתֶּן
  atenmuskharten/muskharten
 • הםמוּסְחֲרוּ/מֻסְחֲרוּ
  hemmuskharu/muskharu
 • הןמוּסְחֲרוּ/מֻסְחֲרוּ
  henmuskharu/muskharu

Future

 • אניאֲמוּסְחַר/אֲמֻסְחַר
  aniamuskhar/amuskhar
 • אתהתְּמוּסְחַר/תְּמֻסְחַר
  atatemuskhar/temuskhar
 • אתתְּמוּסְחֲרִי/תְּמֻסְחֲרִי
  attemuskhari/temuskhari
 • הואיְמוּסְחַר/יְמֻסְחַר
  huyemuskhar/yemuskhar
 • היאתְּמוּסְחַר/תְּמֻסְחַר
  hitemuskhar/temuskhar
 • אנחנונְמוּסְחַר/נְמֻסְחַר
  anakhnunemuskhar/nemuskhar
 • אתםתְּמוּסְחֲרוּ/תְּמֻסְחֲרוּ
  atemtemuskharu/temuskharu
 • אתןתְּמוּסְחֲרוּ/תְּמוּסְחַרְנָה/תְּמֻסְחַרְנָה/תְּמֻסְחֲרוּ
  atentemuskharu/temuskharna/temuskharna/temuskharu
 • הםיְמוּסְחֲרוּ/יְמֻסְחֲרוּ
  hemyemuskharu/yemuskharu
 • הןתְּמוּסְחַרְנָה/יְמוּסְחֲרוּ/תְּמֻסְחַרְנָה/יְמֻסְחֲרוּ
  hentemuskharna/yemuskharu/temuskharna/yemuskharu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל מֻסְחַר בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "מֻסְחַר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: בֻּנְאַם, תֻּפְעַל
    פרסום