הטיות פועל נֻחַם

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְנוּחָם/מְנֻחָם
  ani/ata/humenukham/menukham
 • אני/את/היאמְנוּחֶמֶת/מְנֻחֶמֶת
  ani/at/himenukhemet/menukhemet
 • אנחנו/אתם/הןמְנוּחָמִים/מְנֻחָמִים
  anakhnu/atem/henmenukhamim/menukhamim
 • נחנו/אתן/הןמְנוּחָמוֹת/מְנֻחָמוֹת
  נחנו/aten/henmenukhamot/menukhamot

Past

 • אנינוּחַמְתִּי/נֻחַמְתִּי
  aninukhamti/nukhamti
 • אתהנוּחַמְתָּ/נֻחַמְתָּ
  atanukhamta/nukhamta
 • אתנוּחַמְתְּ/נֻחַמְתְּ
  atnukhamt/nukhamt
 • הואנֻחַם/נוּחַם
  hunukham/nukham
 • היאנוּחֲמָה/נֻחֲמָה
  hinukhama/nukhama
 • אנחנונוּחַמְנוּ/נֻחַמְנוּ
  anakhnunukhamnu/nukhamnu
 • אתםנוּחַמְתֶּם/נֻחַמְתֶּם
  atemnukhamtem/nukhamtem
 • אתןנוּחַמְתֶּן/נֻחַמְתֶּן
  atennukhamten/nukhamten
 • הםנוּחֲמוּ/נֻחֲמוּ
  hemnukhamu/nukhamu
 • הןנוּחֲמוּ/נֻחֲמוּ
  hennukhamu/nukhamu

Future

 • אניאֲנוּחַם/אֲנֻחַם
  anianukham/anukham
 • אתהתְּנוּחַם/תְּנֻחַם
  atatenukham/tenukham
 • אתתְּנוּחֲמִי/תְּנֻחֲמִי
  attenukhami/tenukhami
 • הואיְנוּחַם/יְנֻחַם
  huyenukham/yenukham
 • היאתְּנוּחַם/תְּנֻחַם
  hitenukham/tenukham
 • אנחנונְנוּחַם/נְנֻחַם
  anakhnunenukham/nenukham
 • אתםתְּנוּחֲמוּ/תְּנֻחֲמוּ
  atemtenukhamu/tenukhamu
 • אתןתְּנוּחֲמוּ/תְּנוּחַמְנָה/תְּנֻחֲמוּ/תְּנֻחַמְנָה
  atentenukhamu/tenukhamna/tenukhamu/tenukhamna
 • הםיְנוּחֲמוּ/יְנֻחֲמוּ
  hemyenukhamu/yenukhamu
 • הןיְנוּחֲמוּ/תְּנוּחַמְנָה/יְנֻחֲמוּ/תְּנֻחַמְנָה
  henyenukhamu/tenukhamna/yenukhamu/tenukhamna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל נֻחַם בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "נֻחַם", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: יֻחַס, שֻׂחַק, שֻׂכַּל
    פרסום