הטיות פועל נֻסַּח

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְנוּסָּח/מְנֻסָּח
  ani/ata/humenusakh/menusakh
 • אני/את/היאמְנוּסַּחַת/מְנֻסַּחַת
  ani/at/himenusakhat/menusakhat
 • אנחנו/אתם/הןמְנוּסָּחִים/מְנֻסָּחִים
  anakhnu/atem/henmenusakhim/menusakhim
 • נחנו/אתן/הןמְנוּסָּחוֹת/מְנֻסָּחוֹת
  נחנו/aten/henmenusakhot/menusakhot

Past

 • אנינוּסַּחְתִּי/נֻסַּחְתִּי
  aninusakhti/nusakhti
 • אתהנוּסַּחְתָּ/נֻסַּחְתָּ
  atanusakhta/nusakhta
 • אתנוּסַּחְתְּ/נוּסַּחַתְּ/נֻסַּחְתְּ/נֻסַּחַתְּ
  atnusakht/nusakhat/nusakht/nusakhat
 • הואנֻסַּח/נוּסַּח
  hunusakh/nusakh
 • היאנוּסְּחָה/נֻסְּחָה
  hinuskha/nuskha
 • אנחנונוּסַּחְנוּ/נֻסַּחְנוּ
  anakhnunusakhnu/nusakhnu
 • אתםנוּסַּחְתֶּם/נֻסַּחְתֶּם
  atemnusakhtem/nusakhtem
 • אתןנוּסַּחְתֶּן/נֻסַּחְתֶּן
  atennusakhten/nusakhten
 • הםנוּסְּחוּ/נֻסְּחוּ
  hemnuskhu/nuskhu
 • הןנוּסְּחוּ/נֻסְּחוּ
  hennuskhu/nuskhu

Future

 • אניאֲנוּסַּח/אֲנֻסַּח
  anianusakh/anusakh
 • אתהתְּנוּסַּח/תְּנֻסַּח
  atatenusakh/tenusakh
 • אתתְּנוּסְּחִי/תְּנֻסְּחִי
  attenuskhi/tenuskhi
 • הואיְנוּסַּח/יְנֻסַּח
  huyenusakh/yenusakh
 • היאתְּנוּסַּח/תְּנֻסַּח
  hitenusakh/tenusakh
 • אנחנונְנוּסַּח/נְנֻסַּח
  anakhnunenusakh/nenusakh
 • אתםתְּנוּסְּחוּ/תְּנֻסְּחוּ
  atemtenuskhu/tenuskhu
 • אתןתְּנוּסְּחוּ/תְּנוּסַּחְנָה/תְּנֻסַּחְנָה/תְּנֻסְּחוּ
  atentenuskhu/tenusakhna/tenusakhna/tenuskhu
 • הםיְנוּסְּחוּ/יְנֻסְּחוּ
  hemyenuskhu/yenuskhu
 • הןיְנוּסְּחוּ/תְּנוּסַּחְנָה/יְנֻסְּחוּ/תְּנֻסַּחְנָה
  henyenuskhu/tenusakhna/yenuskhu/tenusakhna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל נֻסַּח בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "נֻסַּח", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: קֻלַּח, קֻפַּח, בֻּטַּח
    פרסום