הטיות פועל נֻפַּח

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְנוּפָּח/מְנֻפָּח
  ani/ata/humenupakh/menupakh
 • אני/את/היאמְנוּפַּחַת/מְנֻפַּחַת
  ani/at/himenupakhat/menupakhat
 • אנחנו/אתם/הןמְנוּפָּחִים/מְנֻפָּחִים
  anakhnu/atem/henmenupakhim/menupakhim
 • נחנו/אתן/הןמְנוּפָּחוֹת/מְנֻפָּחוֹת
  נחנו/aten/henmenupakhot/menupakhot

Past

 • אנינוּפַּחְתִּי/נֻפַּחְתִּי
  aninupakhti/nupakhti
 • אתהנוּפַּחְתָּ/נֻפַּחְתָּ
  atanupakhta/nupakhta
 • אתנוּפַּחַתְּ/נוּפַּחְתְּ/נֻפַּחַתְּ/נֻפַּחְתְּ
  atnupakhat/nupakht/nupakhat/nupakht
 • הואנֻפַּח/נוּפַּח
  hunupakh/nupakh
 • היאנוּפְּחָה/נֻפְּחָה
  hinupkha/nupkha
 • אנחנונוּפַּחְנוּ/נֻפַּחְנוּ
  anakhnunupakhnu/nupakhnu
 • אתםנוּפַּחְתֶּם/נֻפַּחְתֶּם
  atemnupakhtem/nupakhtem
 • אתןנוּפַּחְתֶּן/נֻפַּחְתֶּן
  atennupakhten/nupakhten
 • הםנוּפְּחוּ/נֻפְּחוּ
  hemnupkhu/nupkhu
 • הןנוּפְּחוּ/נֻפְּחוּ
  hennupkhu/nupkhu

Future

 • אניאֲנוּפַּח/אֲנֻפַּח
  anianupakh/anupakh
 • אתהתְּנוּפַּח/תְּנֻפַּח
  atatenupakh/tenupakh
 • אתתְּנוּפְּחִי/תְּנֻפְּחִי
  attenupkhi/tenupkhi
 • הואיְנוּפַּח/יְנֻפַּח
  huyenupakh/yenupakh
 • היאתְּנוּפַּח/תְּנֻפַּח
  hitenupakh/tenupakh
 • אנחנונְנוּפַּח/נְנֻפַּח
  anakhnunenupakh/nenupakh
 • אתםתְּנוּפְּחוּ/תְּנֻפְּחוּ
  atemtenupkhu/tenupkhu
 • אתןתְּנוּפַּחְנָה/תְּנוּפְּחוּ/תְּנֻפַּחְנָה/תְּנֻפְּחוּ
  atentenupakhna/tenupkhu/tenupakhna/tenupkhu
 • הםיְנוּפְּחוּ/יְנֻפְּחוּ
  hemyenupkhu/yenupkhu
 • הןתְּנוּפַּחְנָה/יְנוּפְּחוּ/תְּנֻפַּחְנָה/יְנֻפְּחוּ
  hentenupakhna/yenupkhu/tenupakhna/yenupkhu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל נֻפַּח בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "נֻפַּח", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: טֻיַּח, קֻפַּח, טֻפַּח
    פרסום