הטיות פועל נֻצַּח

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְנוּצָּח/מְנֻצָּח
  ani/ata/humenutzakh/menutzakh
 • אני/את/היאמְנוּצַּחַת/מְנֻצַּחַת
  ani/at/himenutzakhat/menutzakhat
 • אנחנו/אתם/הןמְנוּצָּחִים/מְנֻצָּחִים
  anakhnu/atem/henmenutzakhim/menutzakhim
 • נחנו/אתן/הןמְנוּצָּחוֹת/מְנֻצָּחוֹת
  נחנו/aten/henmenutzakhot/menutzakhot

Past

 • אנינוּצַּחְתִּי/נֻצַּחְתִּי
  aninutzakhti/nutzakhti
 • אתהנוּצַּחְתָּ/נֻצַּחְתָּ
  atanutzakhta/nutzakhta
 • אתנוּצַּחַתְּ/נוּצַּחְתְּ/נֻצַּחַתְּ/נֻצַּחְתְּ
  atnutzakhat/nutzakht/nutzakhat/nutzakht
 • הואנֻצַּח/נוּצַּח
  hunutzakh/nutzakh
 • היאנוּצְּחָה/נֻצְּחָה
  hinutzkha/nutzkha
 • אנחנונוּצַּחְנוּ/נֻצַּחְנוּ
  anakhnunutzakhnu/nutzakhnu
 • אתםנוּצַּחְתֶּם/נֻצַּחְתֶּם
  atemnutzakhtem/nutzakhtem
 • אתןנוּצַּחְתֶּן/נֻצַּחְתֶּן
  atennutzakhten/nutzakhten
 • הםנוּצְּחוּ/נֻצְּחוּ
  hemnutzkhu/nutzkhu
 • הןנוּצְּחוּ/נֻצְּחוּ
  hennutzkhu/nutzkhu

Future

 • אניאֲנוּצַּח/אֲנֻצַּח
  anianutzakh/anutzakh
 • אתהתְּנוּצַּח/תְּנֻצַּח
  atatenutzakh/tenutzakh
 • אתתְּנוּצְּחִי/תְּנֻצְּחִי
  attenutzkhi/tenutzkhi
 • הואיְנוּצַּח/יְנֻצַּח
  huyenutzakh/yenutzakh
 • היאתְּנוּצַּח/תְּנֻצַּח
  hitenutzakh/tenutzakh
 • אנחנונְנוּצַּח/נְנֻצַּח
  anakhnunenutzakh/nenutzakh
 • אתםתְּנוּצְּחוּ/תְּנֻצְּחוּ
  atemtenutzkhu/tenutzkhu
 • אתןתְּנוּצַּחְנָה/תְּנוּצְּחוּ/תְּנֻצַּחְנָה/תְּנֻצְּחוּ
  atentenutzakhna/tenutzkhu/tenutzakhna/tenutzkhu
 • הםיְנוּצְּחוּ/יְנֻצְּחוּ
  hemyenutzkhu/yenutzkhu
 • הןתְּנוּצַּחְנָה/יְנוּצְּחוּ/תְּנֻצַּחְנָה/יְנֻצְּחוּ
  hentenutzakhna/yenutzkhu/tenutzakhna/yenutzkhu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל נֻצַּח בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "נֻצַּח", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: שֻׁסַּע, טֻיַּח, בֻּצַּע
    פרסום