הטיות פועל סֻנְדַּל

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְסוּנְדָּל/מְסֻנְדָּל
  ani/ata/humesundal/mesundal
 • אני/את/היאמְסוּנְדֶּלֶת/מְסֻנְדֶּלֶת
  ani/at/himesundelet/mesundelet
 • אנחנו/אתם/הןמְסוּנְדָּלִים/מְסֻנְדָּלִים
  anakhnu/atem/henmesundalim/mesundalim
 • נחנו/אתן/הןמְסוּנְדָּלוֹת/מְסֻנְדָּלוֹת
  נחנו/aten/henmesundalot/mesundalot

Past

 • אניסוּנְדַּלְתִּי/סֻנְדַּלְתִּי
  anisundalti/sundalti
 • אתהסוּנְדַּלְתָּ/סֻנְדַּלְתָּ
  atasundalta/sundalta
 • אתסוּנְדַּלְתְּ/סֻנְדַּלְתְּ
  atsundalt/sundalt
 • הואסֻנְדַּל/סוּנְדַּל
  husundal/sundal
 • היאסוּנְדְּלָה/סֻנְדְּלָה
  hisundela/sundela
 • אנחנוסוּנְדַּלְנוּ/סֻנְדַּלְנוּ
  anakhnusundalnu/sundalnu
 • אתםסוּנְדַּלְתֶּם/סֻנְדַּלְתֶּם
  atemsundaltem/sundaltem
 • אתןסוּנְדַּלְתֶּן/סֻנְדַּלְתֶּן
  atensundalten/sundalten
 • הםסוּנְדְּלוּ/סֻנְדְּלוּ
  hemsundelu/sundelu
 • הןסוּנְדְּלוּ/סֻנְדְּלוּ
  hensundelu/sundelu

Future

 • אניאֲסוּנְדַּל/אֲסֻנְדַּל
  aniasundal/asundal
 • אתהתְּסוּנְדַּל/תְּסֻנְדַּל
  atatesundal/tesundal
 • אתתְּסוּנְדְּלִי/תְּסֻנְדְּלִי
  attesundeli/tesundeli
 • הואיְסוּנְדַּל/יְסֻנְדַּל
  huyesundal/yesundal
 • היאתְּסוּנְדַּל/תְּסֻנְדַּל
  hitesundal/tesundal
 • אנחנונְסוּנְדַּל/נְסֻנְדַּל
  anakhnunesundal/nesundal
 • אתםתְּסוּנְדְּלוּ/תְּסֻנְדְּלוּ
  atemtesundelu/tesundelu
 • אתןתְּסוּנְדְּלוּ/תְּסוּנְדַּלְנָה/תְּסֻנְדְּלוּ/תְּסֻנְדַּלְנָה
  atentesundelu/tesundalna/tesundelu/tesundalna
 • הםיְסוּנְדְּלוּ/יְסֻנְדְּלוּ
  hemyesundelu/yesundelu
 • הןיְסוּנְדְּלוּ/תְּסוּנְדַּלְנָה/תְּסֻנְדַּלְנָה/יְסֻנְדְּלוּ
  henyesundelu/tesundalna/tesundalna/yesundelu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל סֻנְדַּל בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "סֻנְדַּל", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: תֻּגְבַּר, צֻנְזַר, תֻּסְכַּל
    פרסום