הטיות פועל סֻפַּח

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְסוּפָּח/מְסֻפָּח
  ani/ata/humesupakh/mesupakh
 • אני/את/היאמְסוּפַּחַת/מְסֻפַּחַת
  ani/at/himesupakhat/mesupakhat
 • אנחנו/אתם/הןמְסוּפָּחִים/מְסֻפָּחִים
  anakhnu/atem/henmesupakhim/mesupakhim
 • נחנו/אתן/הןמְסוּפָּחוֹת/מְסֻפָּחוֹת
  נחנו/aten/henmesupakhot/mesupakhot

Past

 • אניסוּפַּחְתִּי/סֻפַּחְתִּי
  anisupakhti/supakhti
 • אתהסוּפַּחְתָּ/סֻפַּחְתָּ
  atasupakhta/supakhta
 • אתסוּפַּחַתְּ/סוּפַּחְתְּ/סֻפַּחַתְּ/סֻפַּחְתְּ
  atsupakhat/supakht/supakhat/supakht
 • הואסֻפַּח/סוּפַּח
  husupakh/supakh
 • היאסוּפְּחָה/סֻפְּחָה
  hisupkha/supkha
 • אנחנוסוּפַּחְנוּ/סֻפַּחְנוּ
  anakhnusupakhnu/supakhnu
 • אתםסוּפַּחְתֶּם/סֻפַּחְתֶּם
  atemsupakhtem/supakhtem
 • אתןסוּפַּחְתֶּן/סֻפַּחְתֶּן
  atensupakhten/supakhten
 • הםסוּפְּחוּ/סֻפְּחוּ
  hemsupkhu/supkhu
 • הןסוּפְּחוּ/סֻפְּחוּ
  hensupkhu/supkhu

Future

 • אניאֲסוּפַּח/אֲסֻפַּח
  aniasupakh/asupakh
 • אתהתְּסוּפַּח/תְּסֻפַּח
  atatesupakh/tesupakh
 • אתתְּסוּפְּחִי/תְּסֻפְּחִי
  attesupkhi/tesupkhi
 • הואיְסוּפַּח/יְסֻפַּח
  huyesupakh/yesupakh
 • היאתְּסוּפַּח/תְּסֻפַּח
  hitesupakh/tesupakh
 • אנחנונְסוּפַּח/נְסֻפַּח
  anakhnunesupakh/nesupakh
 • אתםתְּסוּפְּחוּ/תְּסֻפְּחוּ
  atemtesupkhu/tesupkhu
 • אתןתְּסוּפְּחוּ/תְּסוּפַּחְנָה/תְּסֻפְּחוּ/תְּסֻפַּחְנָה
  atentesupkhu/tesupakhna/tesupkhu/tesupakhna
 • הםיְסוּפְּחוּ/יְסֻפְּחוּ
  hemyesupkhu/yesupkhu
 • הןיְסוּפְּחוּ/תְּסוּפַּחְנָה/יְסֻפְּחוּ/תְּסֻפַּחְנָה
  henyesupkhu/tesupakhna/yesupkhu/tesupakhna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל סֻפַּח בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "סֻפַּח", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: נֻצַּח, בֻּצַּע, קֻלַּח
    פרסום