הטיות פועל סֻתַּת

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְסוּתָּת/מְסֻתָּת
  ani/ata/humesutat/mesutat
 • אני/את/היאמְסוּתֶּתֶת/מְסֻתֶּתֶת
  ani/at/himesutetet/mesutetet
 • אנחנו/אתם/הןמְסוּתָּתִים/מְסֻתָּתִים
  anakhnu/atem/henmesutatim/mesutatim
 • נחנו/אתן/הןמְסוּתָּתוֹת/מְסֻתָּתוֹת
  נחנו/aten/henmesutatot/mesutatot

Past

 • אניסוּתַּתִּי/סֻתַּתִּי
  anisutati/sutati
 • אתהסוּתַּתָּ/סֻתַּתָּ
  atasutata/sutata
 • אתסוּתַּתְּ/סֻתַּתְּ
  atsutat/sutat
 • הואסֻתַּת/סוּתַּת
  husutat/sutat
 • היאסוּתְּתָה/סֻתְּתָה
  hisuteta/suteta
 • אנחנוסוּתַּתְנוּ/סֻתַּתְנוּ
  anakhnusutatnu/sutatnu
 • אתםסוּתַּתֶּם/סֻתַּתֶּם
  atemsutatem/sutatem
 • אתןסוּתַּתֶּן/סֻתַּתֶּן
  atensutaten/sutaten
 • הםסוּתְּתוּ/סֻתְּתוּ
  hemsutetu/sutetu
 • הןסוּתְּתוּ/סֻתְּתוּ
  hensutetu/sutetu

Future

 • אניאֲסוּתַּת/אֲסֻתַּת
  aniasutat/asutat
 • אתהתְּסוּתַּת/תְּסֻתַּת
  atatesutat/tesutat
 • אתתְּסוּתְּתִי/תְּסֻתְּתִי
  attesuteti/tesuteti
 • הואיְסוּתַּת/יְסֻתַּת
  huyesutat/yesutat
 • היאתְּסוּתַּת/תְּסֻתַּת
  hitesutat/tesutat
 • אנחנונְסוּתַּת/נְסֻתַּת
  anakhnunesutat/nesutat
 • אתםתְּסוּתְּתוּ/תְּסֻתְּתוּ
  atemtesutetu/tesutetu
 • אתןתְּסוּתְּתוּ/תְּסוּתַּתְנָה/תְּסֻתְּתוּ/תְּסֻתַּתְנָה
  atentesutetu/tesutatna/tesutetu/tesutatna
 • הםיְסוּתְּתוּ/יְסֻתְּתוּ
  hemyesutetu/yesutetu
 • הןיְסוּתְּתוּ/תְּסוּתַּתְנָה/יְסֻתְּתוּ/תְּסֻתַּתְנָה
  henyesutetu/tesutatna/yesutetu/tesutatna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל סֻתַּת בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "סֻתַּת", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: בֻּיַּת, עֻוַּת
    פרסום