הטיות פועל עֻוַּת

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְעוּוָּת/מְעֻוָּת
  ani/ata/hume'uvat/me'uvat
 • אני/את/היאמְעוּוֶּתֶת/מְעֻוֶּתֶת
  ani/at/hime'uvetet/me'uvetet
 • אנחנו/אתם/הןמְעוּוָּתִים/מְעֻוָּתִים
  anakhnu/atem/henme'uvatim/me'uvatim
 • נחנו/אתן/הןמְעוּוָּתוֹת/מְעֻוָּתוֹת
  נחנו/aten/henme'uvatot/me'uvatot

Past

 • אניעוּוַּתִּי/עֻוַּתִּי
  aniuvati/uvati
 • אתהעוּוַּתָּ/עֻוַּתָּ
  atauvata/uvata
 • אתעוּוַּתְּ/עֻוַּתְּ
  atuvat/uvat
 • הואעֻוַּת/עוּוַּת
  huuvat/uvat
 • היאעוּוְּתָה/עֻוְּתָה
  hiuvta/uvta
 • אנחנועוּוַּתְנוּ/עֻוַּתְנוּ
  anakhnuuvatnu/uvatnu
 • אתםעוּוַּתֶּם/עֻוַּתֶּם
  atemuvatem/uvatem
 • אתןעוּוַּתֶּן/עֻוַּתֶּן
  atenuvaten/uvaten
 • הםעוּוְּתוּ/עֻוְּתוּ
  hemuvtu/uvtu
 • הןעוּוְּתוּ/עֻוְּתוּ
  henuvtu/uvtu

Future

 • אניאֲעוּוַּת/אֲעֻוַּת
  ania'uvat/a'uvat
 • אתהתְּעוּוַּת/תְּעֻוַּת
  atate'uvat/te'uvat
 • אתתְּעוּוְּתִי/תְּעֻוְּתִי
  atte'uvti/te'uvti
 • הואיְעוּוַּת/יְעֻוַּת
  huye'uvat/ye'uvat
 • היאתְּעוּוַּת/תְּעֻוַּת
  hite'uvat/te'uvat
 • אנחנונְעוּוַּת/נְעֻוַּת
  anakhnune'uvat/ne'uvat
 • אתםתְּעוּוְּתוּ/תְּעֻוְּתוּ
  atemte'uvtu/te'uvtu
 • אתןתְּעוּוַּתְנָה/תְּעוּוְּתוּ/תְּעֻוַּתְנָה/תְּעֻוְּתוּ
  atente'uvatna/te'uvtu/te'uvatna/te'uvtu
 • הםיְעוּוְּתוּ/יְעֻוְּתוּ
  hemye'uvtu/ye'uvtu
 • הןתְּעוּוַּתְנָה/יְעוּוְּתוּ/יְעֻוְּתוּ/תְּעֻוַּתְנָה
  hente'uvatna/ye'uvtu/ye'uvtu/te'uvatna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל עֻוַּת בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "עֻוַּת", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: צֻוַּת, זֻפַּת, פֻּחַת
    פרסום