הטיות פועל פֻּטַּר

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְפוּטָּר/מְפֻטָּר
  ani/ata/humefutar/mefutar
 • אני/את/היאמְפוּטֶּרֶת/מְפֻטֶּרֶת
  ani/at/himefuteret/mefuteret
 • אנחנו/אתם/הןמְפוּטָּרִים/מְפֻטָּרִים
  anakhnu/atem/henmefutarim/mefutarim
 • נחנו/אתן/הןמְפוּטָּרוֹת/מְפֻטָּרוֹת
  נחנו/aten/henmefutarot/mefutarot

Past

 • אניפּוּטַּרְתִּי/פֻּטַּרְתִּי
  aniputarti/putarti
 • אתהפּוּטַּרְתָּ/פֻּטַּרְתָּ
  ataputarta/putarta
 • אתפּוּטַּרְתְּ/פֻּטַּרְתְּ
  atputart/putart
 • הואפֻּטַּר/פּוּטַּר
  huputar/putar
 • היאפּוּטְּרָה/פֻּטְּרָה
  hiputra/putra
 • אנחנופּוּטַּרְנוּ/פֻּטַּרְנוּ
  anakhnuputarnu/putarnu
 • אתםפּוּטַּרְתֶּם/פֻּטַּרְתֶּם
  atemputartem/putartem
 • אתןפּוּטַּרְתֶּן/פֻּטַּרְתֶּן
  atenputarten/putarten
 • הםפּוּטְּרוּ/פֻּטְּרוּ
  hemputru/putru
 • הןפּוּטְּרוּ/פֻּטְּרוּ
  henputru/putru

Future

 • אניאֲפוּטַּר/אֲפֻטַּר
  aniafutar/afutar
 • אתהתְּפוּטַּר/תְּפֻטַּר
  atatefutar/tefutar
 • אתתְּפוּטְּרִי/תְּפֻטְּרִי
  attefutri/tefutri
 • הואיְפוּטַּר/יְפֻטַּר
  huyefutar/yefutar
 • היאתְּפוּטַּר/תְּפֻטַּר
  hitefutar/tefutar
 • אנחנונְפוּטַּר/נְפֻטַּר
  anakhnunefutar/nefutar
 • אתםתְּפוּטְּרוּ/תְּפֻטְּרוּ
  atemtefutru/tefutru
 • אתןתְּפוּטְּרוּ/תְּפוּטַּרְנָה/תְּפֻטְּרוּ/תְּפֻטַּרְנָה
  atentefutru/tefutarna/tefutru/tefutarna
 • הםיְפוּטְּרוּ/יְפֻטְּרוּ
  hemyefutru/yefutru
 • הןתְּפוּטַּרְנָה/יְפוּטְּרוּ/תְּפֻטַּרְנָה/יְפֻטְּרוּ
  hentefutarna/yefutru/tefutarna/yefutru

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל פֻּטַּר בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "פֻּטַּר", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: רֻתַּק, גֻּיַּס, עֻקַּל
    פרסום