הטיות פועל פֻּתַּח

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְפוּתָּח/מְפֻתָּח
  ani/ata/humefutakh/mefutakh
 • אני/את/היאמְפוּתַּחַת/מְפֻתַּחַת
  ani/at/himefutakhat/mefutakhat
 • אנחנו/אתם/הןמְפוּתָּחִים/מְפֻתָּחִים
  anakhnu/atem/henmefutakhim/mefutakhim
 • נחנו/אתן/הןמְפוּתָּחוֹת/מְפֻתָּחוֹת
  נחנו/aten/henmefutakhot/mefutakhot

Past

 • אניפּוּתַּחְתִּי/פֻּתַּחְתִּי
  aniputakhti/putakhti
 • אתהפּוּתַּחְתָּ/פֻּתַּחְתָּ
  ataputakhta/putakhta
 • אתפּוּתַּחְתְּ/פּוּתַּחַתְּ/פֻּתַּחְתְּ/פֻּתַּחַתְּ
  atputakht/putakhat/putakht/putakhat
 • הואפֻּתַּח/פּוּתַּח
  huputakh/putakh
 • היאפּוּתְּחָה/פֻּתְּחָה
  hiputkha/putkha
 • אנחנופּוּתַּחְנוּ/פֻּתַּחְנוּ
  anakhnuputakhnu/putakhnu
 • אתםפּוּתַּחְתֶּם/פֻּתַּחְתֶּם
  atemputakhtem/putakhtem
 • אתןפּוּתַּחְתֶּן/פֻּתַּחְתֶּן
  atenputakhten/putakhten
 • הםפּוּתְּחוּ/פֻּתְּחוּ
  hemputkhu/putkhu
 • הןפּוּתְּחוּ/פֻּתְּחוּ
  henputkhu/putkhu

Future

 • אניאֲפוּתַּח/אֲפֻתַּח
  aniafutakh/afutakh
 • אתהתְּפוּתַּח/תְּפֻתַּח
  atatefutakh/tefutakh
 • אתתְּפוּתְּחִי/תְּפֻתְּחִי
  attefutkhi/tefutkhi
 • הואיְפוּתַּח/יְפֻתַּח
  huyefutakh/yefutakh
 • היאתְּפוּתַּח/תְּפֻתַּח
  hitefutakh/tefutakh
 • אנחנונְפוּתַּח/נְפֻתַּח
  anakhnunefutakh/nefutakh
 • אתםתְּפוּתְּחוּ/תְּפֻתְּחוּ
  atemtefutkhu/tefutkhu
 • אתןתְּפוּתַּחְנָה/תְּפוּתְּחוּ/תְּפֻתַּחְנָה/תְּפֻתְּחוּ
  atentefutakhna/tefutkhu/tefutakhna/tefutkhu
 • הםיְפוּתְּחוּ/יְפֻתְּחוּ
  hemyefutkhu/yefutkhu
 • הןתְּפוּתַּחְנָה/יְפוּתְּחוּ/תְּפֻתַּחְנָה/יְפֻתְּחוּ
  hentefutakhna/yefutkhu/tefutakhna/yefutkhu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל פֻּתַּח בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "פֻּתַּח", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: סֻפַּח, קֻבַּע, שֻׁקַּע
    פרסום