הטיות פועל צֻחְצַח

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְצוּחְצָח/מְצֻחְצָח
  ani/ata/humetzukhtzakh/metzukhtzakh
 • אני/את/היאמְצוּחְצַחַת/מְצֻחְצַחַת
  ani/at/himetzukhtzakhat/metzukhtzakhat
 • אנחנו/אתם/הןמְצוּחְצָחִים/מְצֻחְצָחִים
  anakhnu/atem/henmetzukhtzakhim/metzukhtzakhim
 • נחנו/אתן/הןמְצוּחְצָחוֹת/מְצֻחְצָחוֹת
  נחנו/aten/henmetzukhtzakhot/metzukhtzakhot

Past

 • אניצוּחְצַחְתִּי/צֻחְצַחְתִּי
  anitzukhtzakhti/tzukhtzakhti
 • אתהצוּחְצַחְתָּ/צֻחְצַחְתָּ
  atatzukhtzakhta/tzukhtzakhta
 • אתצוּחְצַחְתְּ/צוּחְצַחַתְּ/צֻחְצַחַתְּ/צֻחְצַחְתְּ
  attzukhtzakht/tzukhtzakhat/tzukhtzakhat/tzukhtzakht
 • הואצֻחְצַח/צוּחְצַח
  hutzukhtzakh/tzukhtzakh
 • היאצוּחְצְחָה/צֻחְצְחָה
  hitzukhtzekha/tzukhtzekha
 • אנחנוצוּחְצַחְנוּ/צֻחְצַחְנוּ
  anakhnutzukhtzakhnu/tzukhtzakhnu
 • אתםצוּחְצַחְתֶּם/צֻחְצַחְתֶּם
  atemtzukhtzakhtem/tzukhtzakhtem
 • אתןצוּחְצַחְתֶּן/צֻחְצַחְתֶּן
  atentzukhtzakhten/tzukhtzakhten
 • הםצוּחְצְחוּ/צֻחְצְחוּ
  hemtzukhtzekhu/tzukhtzekhu
 • הןצוּחְצְחוּ/צֻחְצְחוּ
  hentzukhtzekhu/tzukhtzekhu

Future

 • אניאֲצוּחְצַח/אֲצֻחְצַח
  aniatzukhtzakh/atzukhtzakh
 • אתהתְּצוּחְצַח/תְּצֻחְצַח
  atatetzukhtzakh/tetzukhtzakh
 • אתתְּצוּחְצְחִי/תְּצֻחְצְחִי
  attetzukhtzekhi/tetzukhtzekhi
 • הואיְצוּחְצַח/יְצֻחְצַח
  huyetzukhtzakh/yetzukhtzakh
 • היאתְּצוּחְצַח/תְּצֻחְצַח
  hitetzukhtzakh/tetzukhtzakh
 • אנחנונְצוּחְצַח/נְצֻחְצַח
  anakhnunetzukhtzakh/netzukhtzakh
 • אתםתְּצוּחְצְחוּ/תְּצֻחְצְחוּ
  atemtetzukhtzekhu/tetzukhtzekhu
 • אתןתְּצוּחְצַחְנָה/תְּצוּחְצְחוּ/תְּצֻחְצְחוּ/תְּצֻחְצַחְנָה
  atentetzukhtzakhna/tetzukhtzekhu/tetzukhtzekhu/tetzukhtzakhna
 • הםיְצוּחְצְחוּ/יְצֻחְצְחוּ
  hemyetzukhtzekhu/yetzukhtzekhu
 • הןתְּצוּחְצַחְנָה/יְצוּחְצְחוּ/תְּצֻחְצַחְנָה/יְצֻחְצְחוּ
  hentetzukhtzakhna/yetzukhtzekhu/tetzukhtzakhna/yetzukhtzekhu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל צֻחְצַח בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "צֻחְצַח", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: אֻזְרַח, שֻׁכְנַע
    פרסום