הטיות פועל קֻבַּע

X
הטה

בניין פועל

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

פרסום

Present

 • אני/אתה/הואמְקוּבָּע/מְקֻבָּע
  ani/ata/humekuba/mekuba
 • אני/את/היאמְקוּבַּעַת/מְקֻבַּעַת
  ani/at/himekuba'at/mekuba'at
 • אנחנו/אתם/הןמְקוּבָּעִים/מְקֻבָּעִים
  anakhnu/atem/henmekuba'im/mekuba'im
 • נחנו/אתן/הןמְקוּבָּעוֹת/מְקֻבָּעוֹת
  נחנו/aten/henmekuba'ot/mekuba'ot

Past

 • אניקוּבַּעְתִּי/קֻבַּעְתִּי
  anikubati/kubati
 • אתהקוּבַּעְתָּ/קֻבַּעְתָּ
  atakubata/kubata
 • אתקוּבַּעְתְּ/קוּבַּעַתְּ/קֻבַּעַתְּ/קֻבַּעְתְּ
  atkubat/kuba'at/kuba'at/kubat
 • הואקֻבַּע/קוּבַּע
  hukuba/kuba
 • היאקוּבְּעָה/קֻבְּעָה
  hikub'a/kub'a
 • אנחנוקוּבַּעְנוּ/קֻבַּעְנוּ
  anakhnukubanu/kubanu
 • אתםקוּבַּעְתֶּם/קֻבַּעְתֶּם
  atemkubatem/kubatem
 • אתןקוּבַּעְתֶּן/קֻבַּעְתֶּן
  atenkubaten/kubaten
 • הםקוּבְּעוּ/קֻבְּעוּ
  hemkub'u/kub'u
 • הןקוּבְּעוּ/קֻבְּעוּ
  henkub'u/kub'u

Future

 • אניאֲקוּבַּע/אֲקֻבַּע
  aniakuba/akuba
 • אתהתְּקוּבַּע/תְּקֻבַּע
  atatekuba/tekuba
 • אתתְּקוּבְּעִי/תְּקֻבְּעִי
  attekub'i/tekub'i
 • הואיְקוּבַּע/יְקֻבַּע
  huyekuba/yekuba
 • היאתְּקוּבַּע/תְּקֻבַּע
  hitekuba/tekuba
 • אנחנונְקוּבַּע/נְקֻבַּע
  anakhnunekuba/nekuba
 • אתםתְּקוּבְּעוּ/תְּקֻבְּעוּ
  atemtekub'u/tekub'u
 • אתןתְּקוּבְּעוּ/תְּקוּבַּעְנָה/תְּקֻבְּעוּ/תְּקֻבַּעְנָה
  atentekub'u/tekubana/tekub'u/tekubana
 • הםיְקוּבְּעוּ/יְקֻבְּעוּ
  hemyekub'u/yekub'u
 • הןתְּקוּבַּעְנָה/יְקוּבְּעוּ/יְקֻבְּעוּ/תְּקֻבַּעְנָה
  hentekubana/yekub'u/yekub'u/tekubana

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    פרסום
    הטיות הפועל קֻבַּע בכל זמנים, מודוס וגופות.
    חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "קֻבַּע", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
    פעלים דומים בעברית: גֻּלַּח, קֻפַּח, בֻּטַּח
    פרסום